Ökat skydd för Delsjöområdet skall nu åter diskuteras

Det kommande Byggnadsnämndsmötet den 28 november är intressant för alla som anser att Delsjöområdet bör skyddad från ytterligare ingrepp/bebyggelse.

Man kan dock fråga sig om det inte vore enklare att följa de gränser som redan är beslutade? (se denna länk)

Handling 68 berör ett yrkande om utökning av naturreservatet vid Härlanda tjärn, handling 71 en prioriteringslista för skydd av natur och handling 72 berör Göteborgsförslag [177]. Förhoppningsvis kan diskussionen som förts kring ny bebyggelse vid Härlanda tjärn leda till att stadens politiker blir medvetna om Delsjöområdets värde för stadens invånare. Frågan om att ge de västra delarna av Delsjöområdet ett utökat skydd har dock varit uppe till behandling många gånger sedan 1940-talet utan att något beslut fattats, man bör därför inte vara allt för optimistisk om att det skall vara framgångsrikt denna gång. Men möjligheten finns nu att Delsjöområdet kan få något säkrare gränser, sedan är givetvis frågan om gränsens dragning. Hur mycket av naturen kommer innanför och vad kan hamna utanför det skyddade området.

Handling – 68 Yrkande – naturreservat Härlanda tjärn
Yrkande naturreservat Harlanda tjarn.pdf (144 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/AE2539874605E81AC12581E100578D87/$File/Yrkande%20naturreservat%20Harlanda%20tjarn.pdf
Handling – 71 Framtagande av en prioriteringslista för skydd av natur
01 Yrkande MP S V.pdf (25 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F5C4DD71843C085CC12581E10057AC8C/$File/01%20Yrkande%20MP%20S%20V.pdf
02 Skyddsformer utdrag.pdf (274 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F5C4DD71843C085CC12581E10057AC8C/$File/02%20Skyddsformer%20utdrag.pdf
03 Skyddad natur i Gbg.pdf (352 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F5C4DD71843C085CC12581E10057AC8C/$File/03%20Skyddad%20natur%20i%20Gbg.pdf
04 Ansvar for reservatsprocessen.002.pdf (128 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F5C4DD71843C085CC12581E10057AC8C/$File/04%20Ansvar%20for%20reservatsprocessen.002.pdf
05 PM.pdf (612 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F5C4DD71843C085CC12581E10057AC8C/$File/05%20PM.pdf
TU.pdf (91 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F5C4DD71843C085CC12581E10057AC8C/$File/TU.pdf

Handling – 72 Göteborgsförslag [177] Utöka naturskyddsområdet vid Härlanda Tjärn, stoppa avverkning – för beslut
01 Delsjoomradets granser.pdf (2156 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1A9D1E10222D17F7C12581E10057C691/$File/01%20Delsjoomradets%20granser.pdf
TU.pdf (97 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1A9D1E10222D17F7C12581E10057C691/$File/TU.pdf