Följ bygget av Örgryte – Torp

På denna sida kan du följa bygget av det nya bostadsområdet Örgryte Torp, f.d. Radio- och TV-hustomten. Det är den största förändring som inträffat invid den västra gränsen av Delsjöområdet på nära 50 år och är därmed viktig att dokumentera. Några gånger i månaden publiceras nya bilder från bygget. Panoramabilder över hur området förändras finns på en egen sida via denna länk. Mitt mål är att fånga förändringen regelbundet, oftast kring varje månadsskifte.

De senaste bilderna visas högst upp på sidan, rulla nedåt för att se äldre bilder.

Den 2 mars, fortsatt vinterväder över både färdigställa hus och de sista Poseidonhusen som nu får tegel på sina fasader.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 3 februari, Örgryte Torp var täckt av ett pudersnötäcke denna lördag. För första gången sedan december 2014 finns nu inte längre någon byggkran i området. Det sista av Poseidons hus har nått full höjd och dess fasad håller på att kläs med tegel, därmed behövs inte längre kranen. Nästan alla radhus är nu också befolkade, arbete pågår fortfarande med de sista längorna. Under den senaste månaden har ett ganska stort antal nya träd planterats, både utmed Delsjövägen och i sluttningen om mot Stora Torps huvudbyggnad.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 1 januari 2018, det 4:e året med fotografering i Örgryte Torp har nu inletts. Under det nya året kommer de sista husen i området att färdigställas och detta fotoprojekt kommer också att avvecklas under året. Men först har vi åter några detaljbilder, framförallt från området där Poseidon bygger.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 2 december, den södra och sista delen av området har vuxit snabbt de senaste månaderna. Radhusen är till det yttre snart färdiga och två av de tre huskropparna som Poseidon uppför närmast skogen har nått full höjd, och den tredje huskroppen har vuxit rejält den senaste månaden.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 3 november, aktiviteten vid Örgryte Torp är fortsatt stor men markarbeten utmed Delsjövägen och byggverksamhet kring de fyra sista radhusen och Poseidons tre nya hus.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 1 oktober, det märks att större delen av området nu är klart och många hus har fått invånare. Men ännu pågår arbetet med Poseidons tre sista huskroppar, två av dessa har nu nått full höjd och kommer att förses med gröna tak, ”På taket planteras en växtmatta av sedum och mellan husen anläggs så kallade ”raingardens”. Växterna och dammarna blir inte bara en vacker utsmyckning – de fyller även en viktig funktion eftersom de tar hand om regnvattnet.” (Poseidons hemsida) Skanskas radhus håller på att få fasadbeklädnader och arbetet med gångvägar och planteringar har gjort stora framsteg under de senaste veckorna.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 6 september, ett nytt besök då fotografering av vyer inte gick att genomföra den 2:a på grund av start motljus. Denna onsdag var det mulet och lättare att fotografera, vilket inte bara gav vybilder utan även detaljbilder för denna sida. Det blir tjockare tak på Poseidons nya hus än vad som finns på de andra husen i området. På bolagets hemsida skrivs följande: ”På taket planteras en växtmatta av sedum”. I området börjar även en del nya gångvägar ta form och förskolan tycks ha öppnat.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 2 september, byggverksamheten pågick för fullt även denna lördag vid Poseidons hus medan de markarbeten som nu pågår invid de färdigställda husen stod stilla under helgen. Två av de tre sista huskropparna som Poseidon bygger börjar nu närma sig full höjd, återstår gör en mindre tredje byggnad som ännu endast har en källare.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 12 augusti, en lördag, pågick bygget på Poseidons tre nya huskroppar. Kranen lyfte material och det såg ut att vara en stor arbetsstyrka som höll på med att montera ytterligare ett våningsplan. Skanskas radhus har nu börjat att få fasadtegel på de första längorna. Idag tog jag också några jämförelsebilder på de gator / gränder som går mellan radhusen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 1 augusti var förändringarna inte allt för påtagliga på grund av semestrarna, men två av Poseidons huskroppar har vuxit och arbetet med källarvåningen pågår för en tredje, något mindre huskropp. Skanska ser ut att hålla på med de avslutande arbetena på sina hus, både flerfamiljshusen och radhusen. Markarbeten pågår också men där har inte mycket hänt under juli månad.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 8 juli var det en del aktivitet på området trots att det var en lördag mitt i semestermånaden. De sista huskropparna för Poseidon och Skanska har vuxit rejält under några veckor och markarbeten pågår invid de färdigställda husen. En del gatuarbeten har också inletts vid infarten till området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 23 juni, på självaste midsommarafton blev det en promenad kring Örgryte Torp. Arbetet med Poseidons tre nya hus pågick även denna dag. Inflyttningen i de första av Poseidons huskroppar har också inletts och förskolegården börjar också se ut att vara färdigställd. Ganska märklig syn med hårda ytor delvis målat i grönt med ett högt staket ut mot riktigt gräs och riktiga träd.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 2 juni, inflyttningen fortsätter i HSB:s studio 2 förening och byggaktiviteten är intensiv vid Skanskas radhus och Poseidons tre huskroppar där det första av husen nu har en andra våning. Markarbeten pågår också med anläggningsarbeten närmast Delsjövägen och en ny gångväg förbi HSB:s studio 1 förening upp mot Stora Torp, många ”lämningar” av äldre gångvägar och underjordiska rörledningar kommer nu också upp till ytan. Det finns dock mer i jorden, vid en promenad förbi området nyligen i sällskap av en arkeolog så hittades en skärva ostindiskt porslin. Jag vågar knappt tänka på hur mycket fynd av det slaget som schaktats bort under bygget av de nya husen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 21 maj, under de gångna veckorna har inflyttningen i HSB:s studio 2 inletts. Två av fyra hus är klara och snart börjar flyttbilarna även anlända till de sista två husen i HSB-föreningen. Poseidons hus närmare Stora Torp börjar nu också blir redo för inflyttning, det skall ske till sommaren enligt bolagets hemsida. Poseidons andra etapp i områdets södra del växter också snabbt liksom Skanskas  radhus där bygget av den fjärde och sista radhuslängan nu påbörjats.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 5 maj, har markarbeten mellan NCCs radhus och Delsjövägen inletts, början på att få tillbaka lite grönska i området mot vägen. Källarvåningen till de tre nya, och sista, av Poseidons huskroppar har under några veckor snabbt vuxit i omfattning. Dessutom har det första våningsplanet ovan jord också fått sina första väggar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 16 april, Skanskas flerbostadshus är nu till hälften ”framme ur byggnadsställningarna” och den tredje (av fyra) radhuslängor för Skanska är nu påbörjad. Gården mellan husen i HSB:s studio 2 förening är nu i ordning med planteringar, det märks att inflyttning närmar sig där liksom i Poseidons första hus i området. Där pågår nu markarbeten inför de förskoleavdelningar som skall inrymmas i byggnaden. Delar av källarvåningen till Poseidons avslutande etapp i området har också kommit långt under de senaste veckorna.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 31 mars, en regnig fredag var det dags för en uppdatering av bilderna för mars månad. På grund av det ihärdiga regnandet koncentrerades fotograferandet till den södra delen av området där aktiviteten just nu är som störst.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 26 februari, åter dags för några vybilder men också lite detaljbilder med fokus på Poseidons hus samt Skanskas radhus.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 11 februari gjordes ett besök på Överåsen för några nya översiktsbilder samt några detaljbilder från närområdet. Gjutningen av golv och väggar till källarplanet på det första av de tre nya huskropparna som Poseidon bygger börjar nu synas. Även Skanskas första radhuslänga har vuxit rejält jämfört med förra lördagen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 4 februari har den första av Skanskas radhuslängor vuxit ytterligare och arbetet fortgår med Poseidons kommande tre huskroppar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 22 januari har byggnadsställningarna kring delar av HSB:s Studio 2 börjat att plockas bort, liksom kring Poseidons första hus i området. Det första av Skanskas radhus finns nu också på plats och grundarbetena för de kommande tre Poseidon husen pågår fortfarande. Gångvägen mellan Bonava huset (f.d. NCC) och HSB:s Studio 1 har nu öppnats mot allén och parken, det ger en bild av hur gångvägarna mellan husen kommer att mynna i Delsjöområdet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 5 januari 2017, årets första foto-runda i området. Det rådde vintriga förhållanden med -10 grader. Allt fler delar av Örgryte Torp börjar nu bli färdigställda men de sista tre av Poseidons huskroppar har ännu ganska långt kvar innan de kommer upp ovan jord. Grunden till de sista radhusen har kommit ganska långt och där lär byggnaderna komma på plats inom några månader. Foto-rundorna i området kommer att fortsätta under 2017 givetvis.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 29 december, en ny kran höll på att monteras inför bygget av Poseidons nya hus.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 18 december, togs några bilder under morgontimmarnas mörker för att visa Örgryte Torp med både julljus och byggbelysningar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 3 december, har ytterligare en radhuslänga blivit bebodd och grundarbetena inför de sista radhusen och flerbostadshusen i området pågår.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 9 november, har de första invånarna flyttat in i den först färdigställda radhuslängan. Samtidigt pågår fortfarande grundarbetet till Skanskas radhus och Poseidons sista tre huskroppar i området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 28 oktober, några bilder över Örgryte Torp från Överåsens höjder. Med hjälp av ett bra objektiv går det att komma riktigt nära samt givetvis få översiktsbilder med området inramat i höstfärger.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 21 oktober, arbeten med att borra och spränga i berget för de nya Poseidonhusen har inletts och arbetet med att gräva ett djupt hål för grunden till de tre nya byggnaderna lär pågå ännu en tid. Grundarbetet har också fortsatt med Skanskas radhus. Synvillans Gata är just nu en märklig blandning mellan nyinflyttade hus och byggarbetsplats, men mycket kommer att förändras under de kommande månaderna då även NCC:s radhus snart kan väntas bli inflyttningsklara.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 1 oktober, har inflyttningen inletts i Bonava (NCC) huset på Sonya Hedenbratts Gata. Den första huskroppen i HSB:s studio två har nu också ”visat sig” då byggnadsställningarna har plockats bort under den gångna veckan och därmed kan vi för första gången se dess ljusa fasad. Skanskas flerbostadshus har vuxit rejält och grundarbetena fortsätter på Skanskas radhus. Arbetet med att schakta och spränga för tre nya Poseidonhus pågår också för fullt. Under den gångna månaden har ett av husen, HSB:s studio 1, som var det första som var färdigt, blivit nominerat till Kasper Salin-priset med motiveringen”Med avstamp i en traditionell bostadsform uppnår projektet arkitektonisk höjd och skapar sina kvaliteter i inre och yttre rum utan att störa den enkla stadsplanens idé med lamellhus i sluttande terräng.” Den 29 november avslöjas vem som vinner denna utmärkelse. Läs mer om Kasper Salin-priset via denna länk.

Studio 1, här flyttas det in!
Studio 1, nominerat till Kasper Salin-priset.

Det har hänt mycket och det blir därmed också många bilder från området, följ med på en virtuell rundvandring i detta bildspel.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 16 september, en fredag när det var mycket aktivitet inom byggarbetsplatsen. Framförallt i området där nu den sista etappen av bygget har inletts.

Den sista etappen, inringat med rött, har nu börjat att byggas. Kartan är hämtad från Orgrytetorp.se
Den sista etappen, inringat med rött, har nu börjat att byggas. Kartan är hämtad från Orgrytetorp.se

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 3 september och inledningen på hösten, därmed har också den sista etappen av bygget vid Örgryte Torp inletts. Grundarbetena för Poseidons tre nya hus har pågått några veckor och en bit av skogen har nu försvunnit och man försöker få vattnet från källan och Korpberget att försvinna ned i underjorden. Bilderna nedan jämför samma plats den första maj och tredje september i år.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Även övriga delar av området har genomgått ganska stora förändringar under den gångna månaden. NCCs radhus kommer ett efter ett ut ur byggnadsställningarna, Skanskas radhus börjar få sina grund klar, fasader växer fram på övriga hus och Skanskas flerfamiljshus växer våning för våning.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 2 augusti var det mycket aktivitet på byggarbetsplatsen. Skanska-huset har vuxit med ytterligare någon våning och NCC huset är snart redo för inflyttning, även de första radhusen kommer snart (oktober) att bli befolkade.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 26 juni besöktes området för att framförallt dokumentera omgivningen kring de första två husen i området som nu fått invånare, HSB:s Studio 1 på Sten-Åke Cederhöks gata. Givetvis blev det även bilder från övriga delar av Örgryte Torp. Totalt 31 nya foton finns i bildspelet nedan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 24 juni hade byggnadsställningarna kring det första av NCC:s radhus tagits bort och vi kan för första gången se dess fasad som utgör en viktig inramning av vägen upp mot Stora Torp och Delsjöområdet.

NCCsradhus

Den 28 maj besöktes Örgryte Torp för att fotografera vybilderna inför månadsskiftet, men det blev givetvis några detaljbilder också.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 21 maj gjordes ett nytt besök i Örgryte Torp samt på Överåsen för ett nytt bildspel. Det är nu inte många veckor kvar innan HSB:s Studio 1 är klar för inflyttning och arbetet på samtliga övriga hus i området har kommit långt. Nu återstår endast byggstart för Poseidons sista etapp i området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 23 april var strejken över och ett nytt arbete hade inletts under den gångna veckan, en helt ny väg närmas Beckmans gatukök har börjat byggas. Alla träden i sluttningen utmed den gamla gångvägen har fällts och en ny vägbana uppförs. Den finns inte med på plankartorna över området, det är möjligt att det är en arbetsväg som skall användas vid uppförandet av Skanskas radhus och nästa etapp av Poseidons hus.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 14 april var en torsdag men ändå var det stilla i området, grindarna bevakades av strejkvakter.

strejk

Den 2 april pågick bygget trots att det var lördag. Under de gångna veckorna har givetvis husen tagit ytterligare flera steg mot färdigställandet. NCCs radhus har snabbt vuxit fram liksom HSBs Studio 2 där nu husen även börjar få tak, som är sadeltak till skillnad från de platta taken på de så kallade ängshusen närmare parken. Poseidons bygge går nu också fort och den andra byggnaden i det första projektet har nu påbörjats.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 19 mars har samtliga byggnader vuxit ytterligare och ställningarna håller på att plockas bort från HSBs Studio 1, inflyttning är planerad till sommaren (juni).

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 5 mars har husen i området vuxit betydligt och snart kommer det att bli inflyttning i HSBs nya Studio 1 förening. Poseidons första hus i området har också kommit långt liksom NCCs radhus. Ännu återstår byggstart för Skanskas radhus men byggbolagets flerbostadshus har nu snart en färdig källarvåning. Den sista etappen av Poseidons byggande i området lär komma igång efter sommaren.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 3 februari besöktes Örgryte Torp på nytt för att få lite bilder från månadsskiftet utan snö, visserligen inte lika vackert men lättare att se detaljerna på byggarbetsplatsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 22 januari 2016 ett nytt år har inletts och det första huset i HSB:s förening Studio 2 har nått full höjd och börjat få takstolar. Arbetet med Skanskas första hus har också kommit långt med grundarbetet och byggnaderna till HSB:s Studio 1 närmar sig till och med inflyttning om några månader! Denna dag var allt täckt i snö som gav mycket speciella bilder.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 20 december har det första av NCCs radhus börjat att ta form och det går att se lite bättre hur Synvillans gata kommer att se ut nu när arbetet med både HSBs Studio 1 och NCCs hus är på plats och Skanska har börjat bygga på sitt hus.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 29 november var flera av bottenplattorna till de nya radhusen färdigställda och arbetet med fasaden på HSB förening Studio 1 har kommit långt. Även byggnaderna till HSB förening Studio 2 växter snabbt liksom NCC huset. Stora delar av källarvåningen till Skanskas hus och Poseidons två första byggnader har nått långt.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 30 oktober var det dags för en ny serie av vybilder kring Örgryte Torp men givetvis blev det också en del detaljbilder. På kartan nedan visas vilka hus som i skrivande stund är påbörjade. HSB husen närmast Stora Torp  har nått längst, följt av dess grannhus som byggs av NCC. HSBs andra förening i området, närmast Delsjövägen, har under de senaste veckorna fått de första våningarna ovan källarplanet. Markarbeten fortsätter för Poseidons första två byggnader och för NCC:s radhus. Ännu återstår byggstart för ytterligare tre huskroppar som skall bli Poseidons hyresrätter och fyra radhuslängor som Skanska skall bygga.

Karta

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 17 oktober har arbetet på Poseidons hus källare inletts efter att sprängningsarbetena där avslutats. Grundarbetet inför Skanska huset pågår, NCCs bygge har tagit ordentlig fart och HSBs första hus i området är helt inklätt i byggnadsställningar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 3 oktober hade byggarbetsplatsen åter förändrats rejält. Skanska har börjat påla för sitt nya hus och det tycks inte bli någon källare i huset närmast parken, det är säkerligen den blöta marken som tvingat fram denna lösning. NCCs hus växer snabbt och allt mer av HSBs första hus börjar nu få tegelväggar. Även grundarbetet för Poseidons hus har kommit långt sedan mitt senaste besök, där är det dock endast en grop i marken så här långt. Källarvåningarna för HSBs andra förening i området närmar sig färdigställande. Nu återstår att se när radhusen börjar att uppföras, även där verkar det mesta vara förberett inför gjutning av bottenplattorna.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 19 september, åter en lördag och dags att åter besöka Örgryte Torp. Idag blir det ett bildspel för att visa de senaste ändringarna i området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Den 29 augusti, en lördag och åter dags för en uppdatering av hur det går med bygget vid Örgryte Torp. Denna gång börjar jag med Poseidons bygge som sker på samma bergkulle som ”slottet” redan är byggt på. Det är lätt att förstå varför kullen valdes när Stora Torps huvudbyggnad uppfördes, mycket bättre grundförhållanden! Poseidons byggare får därför borra och spränga för att anlägga källare och garage.

Grävmaskin
Foto: Per Hallén 2015
Berg
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Det första av HSB:s hus har nu kommit så långt att vi kan se hur dess fasad kommer att se ut – ganska mörkt tegel.

Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Båda huskropparna i HSB:s första förening, närmast Stora Torp, har nu nått full höjd och en av de stora byggkranarna har redan monterats ned och byggställningar omger huset då murare nu skall börja arbeta runt om huset.

Via ett hål i planket mot Delsjövägen var det idag möjligt att få denna vy mot HSB:s och NCC:s hus. Foto: Per Hallén 2015
Via ett hål i planket mot Delsjövägen var det idag möjligt att få denna vy mot HSB:s och NCC:s hus. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
NCC:s hus börjar nu få sin första våning och hålet i marken för Skanskahuset växer i omfattning. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Här förbereds Synvillans gata. Foto: Per Hallén 2015
Här förbereds Synvillans gata. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Den 30 juli var en andra byggkran klar för användning vid HSB:s andra bygge i området. Den kom på plats under gårdagen och den mobila kran som användes vid bygget av den stora kranen fanns ännu kvar på platsen.

Den högra av kranarna är det senaste tillskottet vid Örgryte Torp. Foto: Per Hallén 2015
Den högra av kranarna är det senaste tillskottet vid Örgryte Torp. Foto: Per Hallén 2015
Den mobila kranen som användes vid bygget av den stora byggkranen. Foto: Per Hallén 2015
Den mobila kranen som användes vid bygget av den stora byggkranen. Foto: Per Hallén 2015
Den nya trappan mellan den blivande parkeringen och Stora Torp. Foto: Per Hallén 2015
Den nya trappan mellan den blivande parkeringen och Stora Torp. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Den 17 juli var byggverksamheten i full gång, ingen byggsemester alltså! Även Skanska har nu påbörjat arbetet med sitt hus och grävskopor var i färd med att gräva ett djupt hål omedelbart intill NCC:s byggnad.

Tre maskiner arbetade med att gräva inför Skanskas nya byggnad. Foto: Per Hallén 2015
Tre maskiner arbetade med att gräva inför Skanskas nya byggnad. Foto: Per Hallén 2015
Grundarbetena för NCC:s radhus pågår. Radhusen får inte några källare utan ligger direkt på marken. Foto: Per Hallén 2015
Grundarbetena för NCC:s radhus pågår. Radhusen får inte några källare utan ligger direkt på marken. Foto: Per Hallén 2015
HSB:s första hus i området har vuxit snabbt. Nu har byggställningar satts upp utmed fasaden. Foto: Per Hallén 2015
HSB:s första hus i området har vuxit snabbt. Nu har byggställningar satts upp utmed fasaden. Foto: Per Hallén 2015
Arbetet med Posedions hus pågår på hitsidan staketet, HSB:s andra förening bortom staketet. Foto: Per Hallén 2015
Arbetet med Poseidons hus pågår på hit sidan staketet, HSB:s andra förening bortom staketet. Foto: Per Hallén 2015

Den 1 juli var det dags för månadens fotorunda kring byggarbetsplatsen, strålande solsken var trevligt men skapade vissa problem för mina vybilder! Poseidon har nu etablerat sig i området och fått upp sina arbetsbodar. Maskinerna var redan i arbete på platsen för det nya hyreshuset.

Poseidons byggbaracker
Poseidons byggbaracker är nu på plats. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
HSBs andra förening i området växter fram. Foto: Per Hallén 2015
HSBs andra förening i området växter fram. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Det hus som kommit längst är HSB:s. Foto: Per Hallén 2015
Det hus som kommit längst är HSB:s. Foto: Per Hallén 2015
Det pågår ett bygge av en märklig ramp i området där grävskopan står, vad skall det bli av den? Foto: Per Hallén 2015
Det pågår ett bygge av en märklig ramp i området där grävskopan står, vad skall det bli av den? Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Den 19 juni var jag åter förbi Örgryte Torp och passade på att dokumentera ytterligare några delar av byggarbetsplatsen.

Plankarta
Foto: Per Hallén 2015
Enligt plankartan skall NCCs radhus få detta utseende. Foto: Per Hallén 2015
Enligt plankartan ovan skall NCCs radhus få detta utseende. Foto: Per Hallén 2015
Det bruna planket har nu fått reklam för de som bygger i området.
Det bruna planket har nu fått reklam för de som bygger i området. Foto: Per Hallén 2015
Det ser ut som om arbetet med de första radhusen snart kommer att inledas!
Det ser ut som om arbetet med de första radhusen snart kommer att inledas! Foto: Per Hallén 2015
HSBs första hus, som kommer att ligga vid Sten Åke Cederhöks gata växter snabbt.
HSBs första hus, som kommer att ligga vid Sten-Åke Cederhöks gata växter snabbt. Foto: Per Hallén 2015
Källarna till HSB föreningen närmast Delsjövägen
Källarna till HSB föreningen närmast Delsjövägen, husen kommer att ligga vid Åke Falcks gata och Myggan Ericsons gata. Foto: Per Hallén 2015
 Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
 Foto: Per Hallén 2015
Parkeringen till Stora Torp, nu inhägnat inför byggandet av Poseidons första hus i området. Dessa hus kommer att få adressen Gunnwall Grens  gata. Foto: Per Hallén 2015
 Foto: Per Hallén 2015
Förberedelser inför bygget av de nya Poseidon husen. Foto: Per Hallén 2015
 Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
 Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
 Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Den 18 juni var dagen före midsommar 2015 och det stod klart vid mitt besök att antagandet om byggbodar omedelbart nedanför Stora Torp var felaktigt. Det var istället en ny tillfällig parkering för hyresgästerna i Stora Torp.

Parkering
Ny tillfällig parkering för Varbergs Stenfastigheter. Foto: Per Hallén 2015
Poseidon har nu inlett arbetet med att bereda marken för de två första hyreshusen i området. Foto: Per Hallén 2015
Poseidon har nu inlett arbetet med att bereda marken för de två första hyreshusen i området. Foto: Per Hallén 2015

Den 13 juni har arbeten inletts inför byggstarten av Bostads AB Poseidons första hus i området. Det ser ut som om byggbodarna kommer att placeras omedelbart nedanför Stora Torps huvudbyggnad. Ett större område nedanför Stora Torp har nu också fått stängsel, det rödmarkerade området kring den blivande byggnaden på kartan nedan.

150613

Troligen är detta förberedelser för uppförande av byggbodar. Foto: Per Hallén 2015
Troligen är detta förberedelser för uppförande av byggbodar. Foto: Per Hallén 2015
När stängslen kommer upp blir det tydligt hur stor del av Stora Torps närområde som nu kommer att tas i anspråk för bebyggelsen. Foto: Per Hallén 2015
När stängslen kommer upp blir det tydligt hur stor del av Stora Torps närområde som nu kommer att tas i anspråk för bebyggelsen. Foto: Per Hallén 2015

Den 5 juni en vecka efter det förra besöket i området var det omläggningen av Alfred Wigelius väg jag skulle fotografera.

Vägomläggning

Det är området markerat med en röd ring på kartan ovan som byggs om. Alfred Wigelius väg får en ny sträckning mot Stora Torp, på kartan kan du också se den nya parkeringsplats som skall byggas inom f.d. Stora Torps trädgård. Bilderna nedan visar vägomläggningen och det stora hål som nu grävs för anslutning av bland annat el.

Alfred Wigelius väg
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Efter månader av arbeten i djupa håligheter händer det nu mycket på bara en vecka. Vid mitt förra besök kunde jag notera att en andra våning tillkommit på HSBs nya förening, en vecka senare har den tredje våningen påbörjats!

Våning tre under arbete. Foto: Per Hallén 2015
Våning tre under arbete. Foto: Per Hallén 2015

Den 29 maj var en fredag och byggarbetsplatsen var fylld av aktivitet. Huvudmålet för dagen var månadens vybilder men givetvis passade jag på att även använda teleobjektivet till att få lite detaljbilder från bygget.

Foto: Per Hallén 2015
HSB:s första hus i området, Studio 1, har ”tagit ledningen” över NCC:s bygge i förgrunden, trots att NCC var först på plats. Kan det vara så att markförhållandena redan ställer till med vissa problem? Tidpunkten för inflyttning har på NCCs hemsida ändrats från våren 2016 till hösten 2016. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Här byggs HSB:s förening Studio 2. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Är det snart dags för ombyggnad av korsningen till en cirkulationsplats? Foto: Per Hallén 2015
Är det snart dags för ombyggnad av korsningen Bögatan/Delsjövägen /  Alfred Wigelius väg till en cirkulationsplats? Foto: Per Hallén 2015

Från Överåsen går det att få en överblick av delar av byggarbetsplatsen. Här kommer några bilder från ”ovan”.

Foto: Per Hallén 2015
HSB:s hus har fått två våningar, NCC kämpar för att få upp huset över källarplan. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Källaren till HSB:s andra förening i Örgryte-Torp, Studio 2, håller nu på att byggas. Foto: Per Hallén 2015

Den 23 maj märktes det att förändringen av området nu går allt snabbare. Delvis är nu en andra våning uppförd på HSB:s hus och det har tillkommit en femte stor byggkran närmare Delsjövägen.

En skog av kranar. Foto: Per Hallén 2015
En skog av kranar. Foto: Per Hallén 2015
En andra våning har byggts på delar av HSB:s hus. Foto: Per Hallén 2015
En andra våning har byggts på delar av HSB:s hus. Foto: Per Hallén 2015
En ny kran, närmare Delsjövägen där HSB:s andra förening byggs, har tillkommit sedan mitt senaste besök. Foto: Per Hallén 2015
En ny kran, närmare Delsjövägen där HSB:s andra förening byggs, har tillkommit sedan mitt senaste besök. Foto: Per Hallén 2015
Bottenplattan till de nya husen närmast Delsjövägen är nu på plats. Foto: Per Hallén 2015
Bottenplattan till de nya husen närmast Delsjövägen är nu på plats. Foto: Per Hallén 2015
Från den gamla vägen upp mot Stora Torp kommer vyn att förändras radikalt när de nya husen är på plats. Foto: Per Hallén 2015
Från den gamla vägen upp mot Stora Torp kommer vyn att förändras radikalt när de nya husen är på plats. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Den 10 maj hade den första våningen av HSB:s hus fått väggar, och det gick även att se omfattningen av de två huskroppar som kommer att resa sig över den gemensamma källarvåningen.

Första våningens väggar är nu på plats. Foto: Per Hallén 2015
Första våningens väggar är nu på plats. Foto: Per Hallén 2015
Till vänster Foto: Per Hallén 2015
Till vänster, närmast parken, syns den första huskroppen, till höger nästa huskropp. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Även i den andra etappen närmare Delsjövägen hade arbetet med källaren gått vidare i den blöta gropen.

Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Bilden nedan visar HSB:s byggområdet till vänster och till höger, vid P-skyltarna, kommer nästa del av bygget snart att inledas när Poseidon skall bygga de första 60 lägenheterna, av totalt 180, som skall bli hyresrätter. I de två husen som kommer att ligga närmast Stora Torp skall även en förskola med fyra avdelningar finnas.

Foto: Per Hallén 2015
Till höger vid P-skyltarna kommer snart nästa etapp av bygget att inledas, ytterligare 60 lägenheter och en förskola! Foto: Per Hallén 2015

Den 1 maj var det givetvis stilla på byggarbetsplatsen men det fina vårljuset gjorde det ändå lockande att fotografera de förändringar som skett sedan mitt senaste besök. Pålmaskinen vid HSBs andra förening, den närmast Delsjövägen, hade fått sällskap av en mindre kran. Där skall uppenbarligen bli ett stort underjordiskt utrymme för två rader av huskroppar med totalt fyra byggnader.

Studio2
Foto: Per Hallén 2015

I det ännu gröna området bortanför pål- och grävmaskin kommer ytterligare en byggnad att uppföras i nästa etapp, där skall även två förskolor finnas.

Studio_2
Foto: Per Hallén 2015
Byggelement, troligen för den första våningen ovan jord, finns nu på plats vid HSBs hus. Foto: Per Hallén 2015
Byggelement, troligen för den första våningen ovan jord, finns nu på plats vid HSBs hus. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Närmare Stora Torp är också en grävskopa i aktion. Det byggs en trappa upp mot kullen – varför undrar ni säkert.

Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Trappan kommer att bli viktig för de som parkerar på den nya parkeringsplats som skall byggas i en del av Stora Torps gamla trädgård, ytterligare en bit av grönområdet kommer alltså att försvinna.

Här kommer inom kort att bli parkeringsplats, inte hästhage. Foto: Per Hallén 2015
Här kommer inom kort att bli parkeringsplats, och hästhagen kommer att försvinna. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Det är inte många meter mellan NCCs hus till vänster och HSBs till höger. Foto: Per Hallén 2015
Det är inte många meter mellan NCCs hus till vänster och HSBs till höger. Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015
Foto: Per Hallén 2015

Arbetsplatsen vid Stora Torp är synlig på långt håll. Bilden nedan är från toppen av Överåsen, därifrån har man en storslagen vy över området. Stora Torps huvudbyggnad håller på att skymmas av det ljusgröna lövverket, men också av byggkranar och snart av stora huskroppar.

Snart ser man inte längre Stora Torps huvudbyggnad från Överåsen, och då inte enbart på grund av träden. Foto: Per Hallén 2015
Snart ser man inte längre Stora Torps huvudbyggnad från Överåsen, och då inte enbart på grund av träden. Foto: Per Hallén 2015

Den 19 april, arbetet på f.d. Radio- och TV-hus tomten har pågått intensivt de senaste veckorna. Ännu höjer sig inte byggnaderna över garage och källare, men före sommaren kan det förväntas att åtminstone två av huskropparna börjar synas tydligt. Förberedelserna för bygget av källare till husen närmast Delsjövägen har också tagit stora steg framåt och en pålmaskin har under några dagar varit verksam.

Kranar

_MG_6824

_MG_6823

_MG_6821

_MG_6836

_MG_6832

_MG_6830

_MG_6829

_MG_6828

Den 22 mars 2015 var grundarbetena vid HSB:s andra förening igång och det tidigare diket var nu förvandlat till en stor grop inför bygget av de nya husens källare. HSB:s första förening och NCC:s hus har nästan färdiga källarvåningar. Nu lär det inte dröja så länge innan husen börjar synas ovan mark i området.

Sett från Lilla Torps allé är det tydligt hur mycket jord och lera som nu fraktats bort från området.
Sett från Lilla Torps allé är det tydligt hur mycket jord och lera som nu fraktats bort från området. Foto: Per Hallén 2015
_MG_6727
Foto: Per Hallén 2015
_MG_6782
Stora Torp, delvis dolt bakom byggstaket. Foto: Per Hallén 2015
_MG_6781
Foto: Per Hallén 2015
_MG_6769
HSB:s hus har snart en färdig källarvåning. Foto: Per Hallén 2015
_MG_6767
Även NCC:s hus har kommit långt. Foto: Per Hallén 2015
_MG_6758
Foto: Per Hallén 2015
_MG_6755
Foto: Per Hallén 2015
_MG_6756
Även om det byggs intensivt så hindrar inte det trafiken av joggare på andra sidan staketet. Foto: Per Hallén 2015

Den 1 mars 2015 blåste det hårda vindar och snöade ihållande, det blev ändå en uppdatering av bilderna både på denna sida och på sidan med vybilder. Ytterligare två stora kranar reser sig nu över området. Två står vid NCC:s hus och en kran uppfördes i fredags (27 februari) vid det som skall bli HSB:s första hus i området.

HSB:s första hus. Foto Per Hallén
HSB:s första hus. Gjutformarna har tagits bort kring delar av källaren. Foto Per Hallén 2015.
Foto: Per Hallén 2015.
Foto: Per Hallén 2015.
NCC:s flerfamiljshus i området har snart en färdig grund att stå på. Foto: Per Hallén 2015.
NCC:s flerfamiljshus i området har snart en färdig grund att stå på. Foto: Per Hallén 2015.
NCC huset. Foto: Per Hallén 2015.
NCC huset. Foto: Per Hallén 2015.
En
En ”skog” av kranar reser sig nu över området. Foto: Per Hallén 2015.
Den senaste av kranarna i området står mycket nära kullen med Stora Torps huvudbyggnad. Foto: Per Hallén 2015.
Den senaste av kranarna i området står mycket nära kullen med Stora Torps huvudbyggnad. Foto: Per Hallén 2015.
Området där den andra av HSB:s föreningar skall byggas håller på att omvandlas av grävskoporna. Foto: Per Hallén 2015.
Området där den andra av HSB:s föreningar skall byggas håller på att omvandlas av grävskoporna. Foto: Per Hallén 2015.
Det är inte lätt att känna igen området där Radio- och TV-huset hade sina parkeringar! Här sett från Storatorpsvägen. Foto: Per Hallén 2015.
Det är inte lätt att känna igen området där Radio- och TV-huset hade sina parkeringar! Här sett från Storatorpsvägen. Foto: Per Hallén 2015.

Den 15 februari 2015 hade snön försvunnit från området och ganska mycket hade hänt på byggarbetsplatsen jämfört med hur där såg ut för dryga två veckor sedan. De båda bodarna som visar HSB:s och Skanskas blivande hus hade nu flyttats så att de står utmed Delsjövägen.

Utmed Delsjövägen står nu
Utmed Delsjövägen står nu ”försäljningsbodarna” för Skanska och HSB. Foto: Per Hallén 2015.

Där bodarna tidigare stod har nu grävmaskinerna startat arbetet med HSB:s andra förening i området.

Ett djupt och långt
Ett djupt och långt ”dike” har grävts där det tidigare fanns P-platser för Radio- och TV-huset. Foto: Per Hallén 2015.
”Diket” sett från Storatorpsvägen, nära Delsjövägen. Foto: Per Hallén 2015.
Källarvåningen till det första HSB-huset tar form - bokstavligt talat. Foto: Per Hallén 2015.
Källarvåningen till det första HSB-huset tar form – bokstavligt talat. Foto: Per Hallén 2015.
Även NCC-husets källare växer snabbt fram. Foto: Per Hallén 2015.
Även NCC-husets källare växer snabbt fram. Foto: Per Hallén 2015.
Nära Delsjövägen, där Skanska kommer att bygga radhus, har nu anlagts P-platser för byggarbetarna. Foto: Per Hallén 2015.
Nära Delsjövägen, där Skanska kommer att bygga radhus, har nu anlagts P-platser för byggarbetarna. Foto: Per Hallén 2015.
Vy mot Stora Torps huvudbyggnad. Foto: Per Hallén 2015.
Vy mot Stora Torps huvudbyggnad. Foto: Per Hallén 2015.
Möjligen är kranen nära byggbodarna ett tecken på att arbetet på radhusen håller på att inledas. Foto: Per Hallén 2015.
Möjligen är kranen nära byggbodarna ett tecken på att arbetet på radhusen håller på att inledas. Foto: Per Hallén 2015.
Vy sedd genom staketet mot NCC:s bodar. Foto: Per Hallén 2015.
Vy sedd genom staketet mot NCC:s bodar. Foto: Per Hallén 2015.
Infarten till bygget nära Beckmans gatukök. Foto: Per Hallén 2015.
Infarten till bygget nära Beckmans gatukök. Foto: Per Hallén 2015.

Den 2 februari 2015 återvände jag till Örgryte-Torp för att bygga på samlingen av vybilder (se denna länk) och givetvis dokumentera övrig förändring i området.

Bild från Överåsen. Foto: Per Hallén 2015.
Bild från Överåsen. Foto: Per Hallén 2015.
Byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2015.
Byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2015.
NCC:s kran reser sig högt över området. Foto: Per Hallén 2015.
NCC:s kran reser sig högt över området. Foto: Per Hallén 2015.
1700-tals allén bort mot Stora Torps huvudbyggnad. Foto: Per Hallén 2015.
1700-tals allén bort mot Stora Torps huvudbyggnad. Foto: Per Hallén 2015.
Bottenplattan till NCC:s hus tar form. Foto: Per Hallén 2015.
Bottenplattan till NCC:s hus tar form. Foto: Per Hallén 2015.
PEAB har kommit en bit vidare på bottenplattan till HSB:s hus, men nog ser det lite blött ut! Foto: Per Hallén 2015.
PEAB har kommit en bit vidare på bottenplattan till HSB:s hus, men nog ser det lite blött ut! Foto: Per Hallén 2015.
Området där TV-husets parkeringar fanns har nu börjat att röjas av. Foto: Per Hallén 2015.
Området där TV-husets parkeringar fanns har nu börjat att röjas av. Foto: Per Hallén 2015.
Området nära Storatorpsvägen och Lilla Torps allé har hägnats in och börjat att röjas av snabbare än väntat. Foto: Per Hallén 2015.
Området nära Storatorpsvägen och Lilla Torps allé har hägnats in och börjat att röjas av snabbare än väntat. Foto: Per Hallén 2015.
Snart reser sig väl de första huskropparna över planket. Foto: Per Hallén 2015.
Snart reser sig väl de första huskropparna över planket. Foto: Per Hallén 2015.

Den 23 januari 2015 har byggarbetsplatsen förändrats något jämfört med årsskiftet. Området i riktning mot Lilla Torps allé och Storatorpsvägen håller idag på att inhägnas. Dagens bilder är tagna med mobilkamera:

Lillatorposalle
Det inhägnade området växter i storlek.
Kran
En stor byggkran har rest invid NCC:s hus.
Bottenplattan till HSB:s första hus i området.
Bottenplattan till HSB:s första hus i området.
Bottenplattan till NCC:s nya hus.
Bottenplattan till NCC:s nya hus.
Vy över byggarbetsplatsen.
Vy över byggarbetsplatsen.

Den 29 december avslutades 2014 års fotografering vid Örgryte-Torp. Snön hade lagt sig dagarna efter jul. Sedan det senaste besöket hade fler maskiner och byggbodar satts upp. Dessutom har ett högt plank påbörjats utmed Delsjövägen, förhoppningsvis byggs planket inte runt hela området. Det skulle försvåra fotograferandet!

Bygget fortsätter med grundarbetena för de två hus som uppförs för NCC och HSB. Ännu syns inga tecken på att Skanska skulle påbörja sina hus.

NCC:s byggbodar och det nya planket utmed Delsjövägen. Foto: Per Hallén 2014
NCC:s byggbodar och det nya planket utmed Delsjövägen. Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Även dagarna före nyår var det viss aktivitet på byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2014
Även dagarna före nyår var det viss aktivitet på byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Denna hage, en del av den gamla trädgården, kommer att byggas om till P-plats. Foto: Per Hallén 2014
Denna hage, en del av den gamla trädgården, kommer att byggas om till P-plats. Foto: Per Hallén 2014
Denna vy från Stora Torpsvägen kommer om några år att vara helt förändrad. Foto: Per Hallén 2014
Denna vy från Stora Torpsvägen kommer om några år att vara helt förändrad. Foto: Per Hallén 2014
Julfint vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014
Julfint vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014

Den 14 december var en lördag och arbetsplatsen låg öde. Några starka strålkastare belyste delar av området, men maskinerna stod stilla.

Örgryte Torp sett inifrån Parken vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014
Örgryte Torp sett inifrån Parken vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014
Vy över Örgryte-Torp. Foto: Per Hallén 2014
Vy över Örgryte-Torp. Foto: Per Hallén 2014
Belyst byggarbetsplats. Foto: Per Hallén 2014
Belyst byggarbetsplats. Foto: Per Hallén 2014
HSB:s blivande hus i förgrunden och NCC:s lite längre bort vid den röda kranen. Foto: Per Hallén 2014
HSB:s blivande hus i förgrunden och NCC:s lite längre bort vid den röda kranen. Foto: Per Hallén 2014
Pålning pågår ännu inför bygget av HSB:s hus. Foto: Per Hallén 2014
Pålning pågår ännu inför bygget av HSB:s hus. Foto: Per Hallén 2014
NCC:s hus till vänster och HSB:s till höger. Foto: Per Hallén 2014
NCC:s hus till vänster och HSB:s till höger. Foto: Per Hallén 2014
Det pumpas undan mycket vatten, en av slangarna har fått en läcka och bildar en liten vattenkonst. Foto: Per Hallén 2014
Det pumpas undan mycket vatten, en av slangarna har fått en läcka och bildar en liten vattenkonst. Foto: Per Hallén 2014
Byggarbetsplatsen med Stora Torp i bakgrunden. Foto: Per Hallén 2014
Byggarbetsplatsen med Stora Torp i bakgrunden. Foto: Per Hallén 2014
Här ligger armeringsjärn till NCC:s hus redo. Foto: Per Hallén 2014
Här ligger armeringsjärn till NCC:s hus redo. Foto: Per Hallén 2014
Nu börjar det anlända kranbilar, ett tecken på att bygget är på väg att gå från gropar i marken till färdiga hus. Foto: Per Hallén 2014
Nu börjar det anlända kranbilar, ett tecken på att bygget är på väg att gå från gropar i marken till färdiga hus. NCC:s byggbaracker har dessutom vuxit på höjden med ytterligare en rad bodar. Foto: Per Hallén 2014

Den 30 november, besöktes åter Stora Torp för att inspektera den gångna månadens förändringar. Solen var på väg upp över horisonten vilket gav fina ljusförhållanden! Under de senaste veckorna har både NCC och PEAB (för HSB) fortsatt arbetet med grunden till de första byggnaderna i området. Det finns nu två avlånga gropar som kommer att bilda grunden till fyra huskroppar.

Soluppgång vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014
Soluppgång vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014
Här byggs 500 nya bostäder, det börjar att märkas....Foto: Per Hallén 2014
Här byggs 500 nya bostäder, det börjar att märkas….Foto: Per Hallén 2014
Arbetsbodar. Foto: Per Hallén 2014
Arbetsbodar. Foto: Per Hallén 2014
Här kommer
Här kommer ”huvudgatan” att sträcka sig mellan husen. Foto: Per Hallén 2014
Gothia Towers tredje torn reser sig vid horisonten, närmare än man kanske tror. Foto: Per Hallén 2014
Gothia Towers tredje torn reser sig vid horisonten, närmare än man kanske tror. Foto: Per Hallén 2014
Närbild på det nya hotelltornet. Foto: Per Hallén 2014
Närbild på det nya hotelltornet. Foto: Per Hallén 2014
Där HSB: första förening byggs är en pålningsmaskin i arbete. Foto: Per Hallén 2014
Där HSB: första förening byggs är en pålningsmaskin i arbete. Foto: Per Hallén 2014
Pålning pågår. Foto: Per Hallén 2014
Pålning pågår. Foto: Per Hallén 2014
Tydligen gör byggnadsarbetarna en del stora
Tydligen gör byggnadsarbetarna en del stora ”stenfynd”. Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Foto: Per Hallén 2014
Till vänster är gropen för NCC:s hus och till höger HSB:s. Det kommer inte att bli mycket luft mellan husen. Foto: Per Hallén 2014
Till vänster är gropen för NCC:s hus och till höger HSB:s. Det kommer inte att bli mycket luft mellan husen. Foto: Per Hallén 2014
Vy över byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2014
Vy över byggarbetsplatsen. Foto: Per Hallén 2014
Vid Storatorpsvägen är allt ännu lugnt. Det dröjer något år innan byggmaskinerna sätter igång även här. Foto: Per Hallén 2014
Vid Storatorpsvägen är allt ännu lugnt. Det dröjer något år innan byggmaskinerna sätter igång även här. Foto: Per Hallén 2014
Från den gamla 1700-tals allén har man en utmärkt promenadväg för att beskåda bygget. Foto: Per Hallén 2014
Från den gamla 1700-tals allén har man en utmärkt promenadväg för att beskåda bygget. Foto: Per Hallén 2014

Den 7 november, idag blev det åter en promenad kring byggarbetsplatsen för en uppdatering av bildmaterialet. Nu börjar det att synas lite mer av den kommande bebyggelsen är pålarna är på väg ned i marken.

Maskiner i arbete där NCC bygger nya bostäder. Foto: Per Hallén 2014.
Maskiner i arbete där NCC och HSB bygger nya bostäder. Foto: Per Hallén 2014.
Området där HSB:s första förening håller på att byggas. Foto: Per Hallén 2014.
Området där HSB:s första förening håller på att byggas. Foto: Per Hallén 2014.
Många pålar blir det innan huset kan uppföras! Foto: Per Hallén 2014.
Många pålar blir det innan huset kan uppföras! Foto: Per Hallén 2014.
Invid detta område skall hyresrätter uppföras! De nya rören som skall leda bort vattnet verkar inte fungera... Foto: Per Hallén 2014.
Invid detta område skall hyresrätter uppföras! De nya rören som skall leda bort vattnet verkar inte fungera… Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torps huvudbyggnad syns ännu en tid innan de nya husen kommer att täcka vyn. Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torps huvudbyggnad syns ännu en tid innan de nya husen kommer att täcka vyn. Foto: Per Hallén 2014.
Grävmaskin och lastbil i arbete vid HSB:s blivande hus. Foto: Per Hallén 2014.
Grävmaskin och lastbil i arbete vid HSB:s blivande hus. Foto: Per Hallén 2014.

Den 30 oktober, i området där NCC bygger har det nu inletts pålningsarbeten och PEAB håller på att gräva ut källare och garagevåningen för HSB:s första hus i området.

Örgryte Torp

NCChus

I den södra delen av området är det ännu inte klart vem som skall bygga tre hyreshus. Om och när dessa förverkligas så skall ett av husen ligga rakt över bäcken, man kan tydligt se vad några dagars regn gör med platsen!

Bäcken

Den 10 oktober, ett besök under en vanliga arbetsdag för att fånga lite aktivitet inom området. Under de senaste dagarna har ännu ett byggbolag anlänt till området, PEAB, som skall uppföra HSB:s 155 lägenheter, de har nu satt upp byggbodar och inlett arbetet där det två första av HSB:s hus.

Bakom_Eken
Byggarbetsplatsen så som den ser ut inifrån skogen. Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
PEAB:s byggbodar skymtar borta vid Delsjövägen, de anlände under måndagen. Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Två maskiner var idag i arbete i området där NCC bygger två huskroppar. Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Där NCC:s två hus skall uppföras grävs nu en riktigt djup grop, antagligen är det garage och källare till huset. Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.

Nära Delsjövägen reser sig nu PEAB:s högkvarter. Det är intressant att notera att gång- och cykelvägen fick ny beläggning för lite över en månad sedan, nu grävs den upp igen för att ansluta byggbodarna!

Foto: Per Hallén 2014.
Den helt nya beläggningen på GC-banan grävs nu upp igen…. Finns tydligen gott om pengar! Foto: Per Hallén 2014.

TVhustomten141010

Det som nu pågår inom området är uppförandet av de fyra hus som är markerade med rött på kartan ovan. Under hösten 2016 kommer de första nya invånarna att flytta in i NCC:s och HSB:s hus. Men det dröjer till 2019 eller kanske längre innan alla hus i området är inflyttningsklara. NCC räknar även med att få 24 radhus klara till hösten 2016, byggstart av dessa kan alltså inte var speciellt avlägsen.

Den 5 oktober, ett stängsel har nu rests kring byggplatsen, men ännu är området mot Delsjövägen öppet. Några mindre bommar har satts upp vid det som kommer att användas som infarter under byggtiden – numera äger ”obehöriga ej tillträde”. Med ett bra objektiv på kameran kan jag ändå fortsätta att presentera närbilder som visar områdets förändring.

Stora_Torp
Vägen upp mot Stora Torp kantas idag av ett högt staket. Foto: Per Hallén 2014.
Obehöriga
Obehöriga äga ej tillträde. Foto: Per Hallén 2014.
Även allén kantas nu av staket. Foto: Per Hallén 2014.
Även allén kantas nu av staket. Foto: Per Hallén 2014.
Där macken tidigare låg har det uppenbarligen skett en sanering. Foto: Per Hallén 2014.
Där macken tidigare låg har det uppenbarligen skett en sanering. Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torp skymtar mellan försäljningsbarackerna - Slott och koja? Foto: Per Hallén 2014.
Stora Torp skymtar mellan försäljningsbarackerna – Slott och koja? Foto: Per Hallén 2014.
Vy genom staketet ned mot området där NCC håller på med sitt hus, senare kommer HSB att börja bygga på tomten närmast Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014.
Vy genom staketet ned mot området där NCC håller på med sitt hus, senare kommer HSB att börja bygga på tomten närmast Stora Torp. Foto: Per Hallén 2014.
Stålbarriären invid allén och bortom den skymtar stora betongrester efter TV-hustiden. Foto: Per Hallén 2014.
Stålbarriären invid allén och bortom den skymtar stora betongrester efter TV-hustiden. Foto: Per Hallén 2014.
Maskinerna vilar denna söndag. Foto: Per Hallén 2014.
Maskinerna vilar denna söndag. Foto: Per Hallén 2014.
 Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
 Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.
 Foto: Per Hallén 2014.
Foto: Per Hallén 2014.

Det stora område som utgjorde parkeringsplatser under Radio- och TV-hustiden har ännu inte hägnats in. Där dröjer det nästan ett år till innan grävskoporna hugger in i området.

Den 25 september, en barriär av stålbalkar har drivits ned längs med allén invid Stora Torp och schacken blir allt djupare. Några mindre träd i kanten av området har fällts under de senaste dagarna. Tre grävmaskiner var idag i arbete i området. Det tycks vara NCC:s hur som får inleda detta stora byggprojekt.

NCC
Foto med mobilkamera.

Den 13 september, exakt en vecka efter mitt senaste besök vid Stora Torp gjordes en ny runda med kameran redo. Området hade förändrats en del under de gångna dagarna.

Bredvid Skanskas och NCC:s försäljningsbodar har ytterligare en bod placerats.
Bredvid Skanskas och NCC:s försäljningsbodar har ytterligare en bod placerats. Foto: Per Hallén 13 september 2014

Det visade sig vara riktigt, det jag misstänkte förra veckan, nämligen att det skulle placeras ut arbetsbodar på den platås som lagts ut invid Delsjövägen.

Byggbodar_sett_från_Långåsen
Foto: Per Hallén 13 september 2014
Byggbodar
Foto: Per Hallén 13 september 2014

En ny väg har också byggts rakt över området från gatuköket och vidare bort mot det område som NCC skall bebygga intill allén nära Stora Torps huvudbyggnad.

Ny_väg
Foto: Per Hallén 13 september 2014

De sista meterna av vägen är ännu inte färdigbyggd, men man får hoppas att den inte fortsätter längre, då är träden i allén i stor fara.

Väg_alle
Foto: Per Hallén 13 september 2014

Det har även grävts gropar, oklart vad de skall användas till, men det är inom området där nya bostadshus skall uppföras.

Gropar
Foto: Per Hallén 13 september 2014
TVhustomten
Foto: Per Hallén 13 september 2014

Efter semesterperioden har anläggningsarbetena återupptagits vid Stora Torp. Nya rör har lagts ned i ett försök att tämja bäcken genom området, men vid mitt besök idag den 6 september var det mycket vatten på ytan i området ovan den gamla bäckfåran!

Bäckfåra
Foto: Per Hallén 6 september 2014

Invid Delsjövägen har NCC under den gångna veckan arbetat med att anlägga ett område där troligen byggbarackerna skall ställas upp. Dit har också vatten, avlopp och el dragits fram.

NCC
Foto: Per Hallén 6 september 2014
Plats för byggbodar?
Plats för byggbodar? Foto: Per Hallén 6 september 2014
NCCs område
Foto: Per Hallén 6 september 2014

Den 12 juli, som var en lördag stod givetvis maskinerna stilla, ett utmärkt tillfälle att komma närmare med kameran.

Detta bildspel kräver JavaScript.


Den 8 juli fortskrider arbetet med att lägga ned rör. De olika byggbolagen har nu också rest sina flaggstänger vid respektive tomt.

Detta bildspel kräver JavaScript.


Den 30 juni börjar anläggningsarbetet att synas. Flera maskiner var i rörelse och arbetet med att lägga ned rör i marken har inletts. Troligen ett försök att tämja bäcken, varför inte öppna den istället.

Detta bildspel kräver JavaScript.


Den 25 juni 2014 var grävmaskiner och lastbilar i arbete vid Stora Torp. Möjligen är det anläggandet av vägar i området som nu har inletts. Jag fångade denna första aktivitet med mobilkameran när jag idag passerade området. Bygget vid Stora Torp – eller Örgryte Torp som projektet numera kallas, berördes också i dagens GP där det berättades att två av husen i det nya området kommer att byggas av Poseidon.Det har även kommit upp en markering på tavlan vid byggplatsen som visar vilka hus som skall uppföras av detta bolag inom allmännyttan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

När nu bygget har inletts kommer det att ganska regelbundet publiceras nya bilder från platsen här på delsjoomradet.se.

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.