Föreslagna naturreservat inom Göteborgsregionen

 

Områden föreslagna som naturreservat enligt förslag till Regionplan för Göteborg 1963. areal
Risveden reservatet 9.030 ha

 

Interimistiskt fridlysta områden, tilltänkta såsom naturreservat areal
Sandsjö backareservatet 5.190 ha
Botaniska trädgården och området Söder om Toltorpsdalen 350 „
Hakenäset 155 „
Brattön 69 „
Äigön 250 „
Göta och Nordre älvs dalgångar 1.260 „
Rörö 167 „
Grö tö 15 „
Onsala, Vallda Sandö, Råö 490 „
Äskatorp 12 „
Asserlund, Fagared 115 „
Fjäråsbräcka 355 „
ölmanäs 146 „
Malöreservatet 810 „
Säveåns dalgång 78 „
Kolboryd 28 „
Södra Aspen 90 „
Norra Aspen 136 „
Tjolöholm 584 „
Brokö 24 „
Hällesö 29 „
Ramnö 46 „
Unnebo 135 „
Råda Säteri 44 „
10.578 ha

 

Områden föreslagna som naturreservat enl. pågående separata utredningar areal
Delsjöreservatet

Härskogsreservatet inkl. reservområde Vättlefjällsreservatet Svartedalsreservatet Bergsjöreservatet

 

 

3.130 ha 29.160 „ 4.000 „ 10.313 „ 400 „

47.003 ha

 

areal
Sammanlagda ytan av föreslagna naturreservat inom Göteborgsregionen 56.298 ha

Dessa reservat är avsedda för en regionbefolkning som år 1970 uppgår till 675.000 och år 2000 enligt senaste prognoser till 1.057.000, exklusive Alingsås- och Borås- områdena.

Av förteckningen framgår att Delsjöreservatet med 3130 ha är ett av de mindre av de egentliga naturreservaten. 358 ha av denna areal utgöres av följande sjöar och tjärnar:

Delsjöreservatets sjöar areal
Härlanda tjärn 13,0 ha
Svarttjärn 4,2 „
Stora Delsjön 122,2 „
Lilla Delsjön 52,3 „
Västra Långvattnet 6,0 „
östra Långvattnet 4,0 „
Blacktjärn 2,0 „
Ramtjärn 0,7 „
Stora Björketjärn 2,4 „
Lilla Björketjärn 1,7 „
Odensvaletjärn 2,6 „
Lilla Hålsjön 8,0 „
Stora Hålsjön 16,5 „
Lilla Bråtatjärn 4,5 „
Stora och Lilla Kåsjön 103,5 „
Prästtjärn 11,5 „
Div. Småtjärnar 2,3 „
Totala vattenarealen 358,0 ha

Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969