Delsjöutredningen 1969

Konsultbyrån GAKO fick i juni 1967 uppdraget att utreda Delsjöområdets framtida gränser och användning. Det resulterade i den dittills grundligaste genomgången av dåtida förhållanden, områdets historia och kring 1960-talets viktigaste framtidsfrågor för området, var gränsen skulle gå, hur stor golfbanan fick lov att bli och om det skulle byggas en motorväg genom området. Etappvis kommer texter från utredning att presenteras på denna sida med målet att hela utredningen skall finns tillgänglig att läsa i fulltext.

1. Uppdraget och programmet

Reservatets gränser

Motorvägen Råda-Partille genom reservatet

Skatås lokalisering

Brudaremossens framtida utnyttjande

Nya Ridhusets lokalisering

1.2 Handläggning

2. Inventering

Föreslagna naturreservat inom Göteborgsregionen

2.12 Intervjuundersökning

2.2 Historia och natur

2.21 Bebyggelsehistorisk översikt av Johan Wigforss

2.23 Byggnadsminnen

2.24 Berggrundsgeologisk översikt

2.25 Topografisk översikt

Naturöversikt

Område 1: Området mellan Björkekärr och Delsjön

Område 2: Mellan Stora Torp och Kallebäck

Område 3: Stora och Lilla Delsjön

Område 4: Söder om Stora Delsjön

Område 5: Söder om Lilla Delsjön

Område 6: Norr om Lilla Delsjön

Område 7: De centrala delarna

Område 8: Söder om Puketorp

Område 9: Kring småtjärnarna i nordöst

Område 10: Prästtjärn med omgivningar

Område 11: Kåsjön

Område 12: Ugglemossen med omgivningar

Område 13: Utmed Öjersjövägen


Bilaga 1: Fornlämningar:

Bilaga 2: Geologisk översikt

Bilaga 3: Topografisk översikt

Bilaga 4: Naturöversikt