Litteratur & Länkar

Söker du mer information om Delsjöområdet, utöver vad denna sida kan ge och utöver vad mina länkar kan ge dig? Då finns här en lista över böcker, häften och artiklar som helt eller delvis berör Delsjöområdet. Listan kommer att uppdateras när jag får kännedom om ny (eller gammal) litteratur. Har du tips på litteratur som borde vara med får du gärna kontakta mig via mitt kontaktformulär.

Böcker och häften

Andersson, S., Ragnesten, U. (red) Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg. Göteborg 2005.

Andersson, S., Wigforss, J., Senmesolitikum i Göteborgs- och Alingsåsområdena. Göteborg 2004.

Andersson, R. Bland Torp och Herrgårdar. Sammanställning av artiklar i Skatåsbladet 1995-98. Utgiven av Roger Andersson i samarbete med Skatås Motionscentral. 1998.

Bergendahl, E. Partille krönika. Göteborg 1920.

Bertilsson, H. På kapten Bertilssons tid: Hans Bertilsson berättar om livet på Delsjökärr under sin farfars tid. Göteborg 2010.

Bjur, H. Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år. Göteborg 1988.

Carlén, O. Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande. Stockholm 1869.

Cederblad, A., Göteborg: skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen. Göteborg 1884.

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.

Edman, B., Bogärdet, Intaget och Stora Kallkällan. i Göteborg förr och nu XXX. Göteborg 2004.

Edman, B., Kålltorp en stadsdel berättar. Göteborg 2007.

Edman, B., Några nedslag i Delsjöområdets historia. i Göteborg förr och nu XXXV. Göteborg 2014.

Ejdervik, Anders, Delsjön: där stad och vildmark möts, [Karlstad], 2018.

Englund, B., Hellsvik, C-O. & Norling, R. (red.). Delsjö: en golfbana med anor – en golfklubb med traditioner : en bok utgiven med anledning av Delsjö golfklubbs 50-årsjubileum 2012. Göteborg 2012.

Fredberg, CRA. Det gamla Göteborg : lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. D. 2.Göteborg 1919-23. Faksimil 1977.

Fritz, M. & Nyberg, G., Willinska stiftelsen: från fattigfriskola till stipendiestiftelse. Göteborg 2014.

Fyndrapporter : rapporter över Göteborgs arkeologiska musei undersökningar. Ort/år Göteborg : 1969-1984.

Gustafsson, A; Karlsson, H. Med kollektivtrafiken till förhistorien. Göteborg 2001.

Göteborgs djurskyddsförening (Småfåglarnas vänner.) Stiftad år 1869. Minnesskrift med anledning av föreningens 75-årsjubileum. Göteborg 1944.

Hallén, P., Storstadens utmark. Delsjöområdets historia under 10 000 år. Göteborg 2007. (Länk till Libris)

Hallén, P., Delsjön i människans tjänst. i Göteborg förr och nu XXXV. Göteborg 2014.

Hallén, P., Upptäck Skatås. Malmö 2018.

Hedlund, H., 40 vandringar i Göteborgs omgivningar. Stockholm 1933.

Hernroth, U. Out of bounds: en liten orientering kring golfbanan i Delsjöreservatet. Mölndal 1977.

Johansson, M., Stora Torp. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård. Avdelningen för Kulturvård. Vt 2001.

Jonsson, O. Örgryte och Majornas gamla skolor. Göteborg 1978.

Jönsson, A., ”Göteborgs koloniträdgårdar”. I Göteborg förr och nu. Göteborgs Hembygdsförbunds skriftserie. XIV 1980.

Kulturmiljöer i Mölndal. Mölndals kommun. 2000. (Den finns även fritt tillgänglig i pdf format via denna länk.)

Lindner, J., Skogens krönika i Göteborgs och Bohus län. Göteborg 1935.

Lindstam, C.S., Göteborgs gatunamn. 3. uppl. Göteborg 1986

Lindroth, H. Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän II. Ortnamnen på Göteborgs stads område jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Göteborg. Utgiven i 3 häften 1925, 1927, 1929.

Lindroth, H. Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän III. Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Göteborg 1932.

Linné, Carl von. Carl Linnaei västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer. Stockholm 1746.

Lundqvist, W. Böö-dalens krönika, börjad i oktober 1905 den helige Calixtii dag : en nybyggares betraktelser. Göteborg 1917.

Larsson, A., ”Thorild Wulff – göteborgare och världsresenär”. i Göteborg förr och nu. Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie XXVIII.

Lönnroth, G. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg : ett program för bevarande. D. 2. Göteborg 2000.

Mölndal : lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling / en bok utgiven 1993 av Mölndals J.U.F. veteraner och Mölndals hembygdsförening.

Manneby, H., Göteborg 45, 46. Boplatsområde, stenålder. i ”FYND rapporter 1983. Rapporter över Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar.” Göteborg 1984.

Mannström, O., Oscar Ekman 1812-1907 : en minnesbok på grundvalen av brev, dagböcker och andra dokument / samlade av Louise Falkenberg, född Ekman ; utarbetad av Oscar Mannström. Göteborg 1922.

Nejstgaard, L. Upptäck Delsjön : fyra vandringsslingor om natur och kultur. Göteborg 1988.

Nilsson, Å. Delsjöområdet – skötselplan – förslag till framtida markdisposition och skötsel. Fritid Göteborg 1994.

Nyberg, B. Historisk bakgrund i ”Källorna i Kallebäck”. Göteborg 1976.

Ohlander, J., Göteborgs folkskoleväsen i gamla dagar och i våra: en skolhistorik i anledning av Göteborgs stads 300-årsjubiluem. Göteborg 1923.

Oscar Ekman – en portalgestalt. Dokumentation från Ekmandagen. Göteborgs universitet 2007.

Persson, M., (red) Skatås – utgrävningen av en minneslucka. Göteborg 2011.

Persson, M., Minnen från vår samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria. Göteborg 2014.

Prytz, C. G., Kronologiska anteckningar rörande Göteborg.. 2. tillök. uppl. Göteborg 1898.

Roos, O., Delsjöns koloniförening under 75 år 1927-2002. Göteborg 2002.

Stenström, F. Örgryte genom tiderna. Del I-II. Göteborg 1920-24.

Svensson, T., Livet med Skogssällskapet. Göteborg 1994.

Wæsterberg, P., Skogssällskapet, dess tillkomst och första 50 år. Göteborg 1962.

Wennberg, T., Arkeologisk rapport; Torpaskolan; Göteborg 307, Bytomt/gårdstomt; Förundersökning, Slutundersökning, Göteborgs kommun 2011.

Wilhelmsson, SA. Örgrytegårdarna samt några göteborgslanderier. Inbundna stenciler vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Wulff, T. Linnés ”willrunor” i Göteborgstrakten. i ”Sveriges natur”. Stockholm 1911.

Ygge, B. Källorna i Kallebäck. Göteborg 1976.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.