Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar

På denna sida tillgängliggörs pdf dokument ur Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH) som berör Delsjöområdet.

Fastställande av Delsjöområdets gränser:

GSH_Protokoll_12nov_1970, Beslut om gräns för Delsjöområdet

GSH_1970_yttrande_nr 13_12_november, Yttrande kring Delsjöområdets gräns

GSH_1970_H496, Framställning av stadskollegiet angående godkännande av gränserna för Delsjöreservatet

GSH_1969_H614, Framställning av stadskollegiet om tilläggsanslag för utredning om Delsjöreservatet

GSH_1967_H263, Framställning av stadskollegiet angående planläggning av Delsjöreservatets framtida nyttjande och förvaltning


GSH_1945_P22mars motion angående utredning av Delsjöområdets gränser

GSH_1947_H34 yttrande över motionen av den 22 mars 1945

GSH_1947_P13februari beslut enligt yttrandet H33


Stora Torp köptes av Göteborgs stad 1942

1942_H35_Köp_av_Stora_Torp

1942_P12feb_Köp_av_Stora_Torp