Gäddorna lurar i vassen!

När det skulle planteras in ädelfisk i Delsjöarna under 1960-talet rotenonbehandlades sjöarna för att all döda gäddor, abborrar och annan ”icke önskvärd” fisk. Rotenon är ett fisk- och insektsgift som verkar genom att blockera syreupptagningen hos gälandande och trakéandande djur. Rotenonhaltiga växtdelar används traditionellt för fiske. De krossas och läggs i mindre vattensamlingar varvid fisken dör, flyter upp och kan insamlas. Rotenon blockerar ett enzym i andningskedjan, vilket leder till sänkt hjärtfrekvens, minskad andning och minskat syreupptag. Ämnet är mindre giftigt för människor och däggdjur eftersom det behöver nå blodbanorna för att utöva verkan. Under 1960-talet behandlades mer än 2 000 sjöar i Sverige med rotenon, däribland Delsjöarna. (NE)

Trots försöken att utrota gäddorna skulle det visa sig att rovfisken fanns kvar. Sportfiskarna rapporterar ibland på sin hemsida om fångster av gädda, exempelvis sommaren 2013 då en gädda på 3,7 kilo fångades i Stora Delsjön. Men det var en relativt liten gädda, de stora bestarna lurar ännu i vassen.

Under rubriken ”Romstinna gäddor kalasar på fina ädelfiskar i Delsjön” berättade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 5 maj 1970 om gäddorna i sjöarna.

”Stora, välnärda gäddor på upp till åtta kilo har de senaste dagarna fångats i stort antal i Delsjöarnas vassvikar. Men inte med kastspö och drag – som de inte är så värst intresserade av – utan med ryssjor, som personal från Göteborgs stads skogsnämnd satt ut i de många vassvikarna. Man har sedan länge förstått att det funnits sådan rovfisk där, som kalasat på den inplanterade ädelfisken. När man på måndagen i de första två ryssjorna fann inte mindre än 18 feta eller romstinna gäddor stod det klart att rovfisken kan bli ett allvarligt problem.

– Sedan vi 1964 och 1965 rotenonbehandlat samtliga sjöar, bäckar och vattendrag vid Delsjöarna satte vi hösten 1965 ut regnbågsforeller och regnbågslax. De var på ca 3,5 hekto och växte på tre år snabbt till sig och vägde i medeltal 3 kilo, berättade på måndagen jägmästare Inger Höjer i Skogsvårdssällskapet för HT vid ett besök vid Kotången i Lilla Delsjön.

– Delsjön blev från början mycket populär bland nöjesfiskarna och under den första månade stod det över tusentalet med sina spön vid stränderna. Under hela det första året hade vi omkring 10 000 fritidsfiskare här. De löste sina fiskekort och var mycket välkomna hit. Det kan man däremot inte säga om gäddorna, som kan bli ett allvarligt problem för hela ädelfiskbeståndet.

– Den stora frågan är varifrån de kommit. Sedan vi rotenonbehandlat alla vatten och alla vassar flöt det upp stora mängder av gäddor, abborrar, braxen och sutare. Marinens röjdykare dök också här och kollade resultatet.

– Vi var nästan säkra på att alla gäddor strukit med. På något sätt har förmodligen ändå några lyckats överleva och sedan kunnat leva kräseliga på ädelfisken. En andra förklaring är att – som bevisligen också skett i några andra fall – andfåglar fått med sig gäddrom från någon närbelägen sjö i sin fjäderdräkt och sedan ofrivilligt inplanterat den här. En tredje, olustig förklaring är att någon gammal gäddfiskare eller annan person saboterat vårt arbete genom att hälla några smågäddor i Delsjön.

– Det skulle nu kosta 50 000 – 60 000 kr att på nytt rotenonbehandla sjöarna för att än en gång inplantera ädelfisk. Men det är inte endast en ekonomisk fråga – fiskevattnet är ju också dricksvatten. Men fisken i Delsjöarna har nästan varit fullständigt fri från kvicksilver – prov har visat att den varit bland dem som har haft den lägsta halten in landet. Dessa prov togs dock innan vi släppte upp älvvatten i sjöarna. Hur det förhåller sig nu vet vi inte än.

– Vi har gått till attack mot gäddorna just nu då de leker. Vi stoppade försöksvis ner tre ryssjor genom isen på valborgsmässoaftonen och fick 18 gäddor i dem! De, som vi vittjade idag har visat samma oangenäma fångstresultat. Nu skall vi sätta ut ett 30-tal ryssjor i vassvikarna för att göra så många romstinna gäddor skadelösa som möjligt. Och en sådan Operation Gädda måste vi i fortsättningen företa varje år under de 14 dagar den leker på våren för att få någorlunda hygglig balans på förhållandet rovfisk – ädelfisk, säger jägmästare Höjer.” (GHT 1970-05-05)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från GHT 1970-05-05 ”Skogvaktare Henrik Olsson (tv) och jägmästare Inge Höjer visar upp två delsjögäddor av måndagens ryssjefångst.”


Referenser

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Nationalencyklopedin, rotenon. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rotenon (hämtad 2017-11-18)

Sportfiskarna.se