Kategori: Nyheter i Delsjöområdet


Konstgräsplan tas bort i Skatås – blir reserv-parkeringsplats

Från den 1 januari i år går det inte längre att boka planerna med konstgräs i Skatås, de skall nämligen försvinna. På Göteborgs stads hemsida skrivs följande: ”Planen kan inte vara kvar i befintligt tillstånd då den är i dåligt…

Läs mer

Skolbygget vid Härlanda tjärn startar under januari

Det har nu kommit information om ett öppet hus där det skall presenteras information om byggstarten av bostäder och skola utmed Robertshöjds- och Smörslottsgatan. Fastighetskontoret har redan rivit garagen invid grusplanen vid Härlanda tjärn, markarbetet inför skolbygget skall inledas efter…

Läs mer

Fornlämning L2019:7544 Hög

Nu finns gravhögen vid Apslätten med i Riksantikvarieämbetets register och synlig via Fornsök. Registreringen av fornlämningen är resultatet av en guidad tur i Delsjöområdet för Stadsmuseets arkeologer, högen väckte stort intresse bland arkeologerna. Vi besökte även röjningsröseområdet norr om Skatås,…

Läs mer

Kretslopp och vatten gräver vid Brudaremossen

Det pågår sedan några veckor ett arbete vid Brudaremossen, det är Kretslopp och vatten som bygger ut ledningar som skall samla in förorenat lakvatten från den gamla soptippen. Det förorenade vattnet kommer att ledas till det nya reningsverket. Arbetet påverkar…

Läs mer

God Jul!

En riktigt God Jul önskas alla som följer Delsjöområdets historia. Årets julkort är från Kålltorp Övergården som är fint upplyst under december.

Läs mer