Kategori: Nyheter i Delsjöområdet


Mark- och miljödomstolen ger klartecken till att bygga vid Härlanda tjärn!

Idag kom domen från Mark- och miljödomstolen, som avslår alla överklaganden av detaljplanen. Det innebär att om det inte sker ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen innan den 9 april 2019 kommer planen att börja gälla. Någon syn på platsen…

Läs mer

Våtmark anläggs vid Delsjökärr

Under den senaste tiden har en grävskopa varit i arbete på den öppna gräsytan nedanför Delsjökkärr och Bertilssons stuga. Det är Park och naturförvaltningen som låter anlägga en våtmark som skall gynna den biologiska mångfalden, exempelvis groddjur. På informationsskylten sägs…

Läs mer

Adam Cwejman och skogen i Skatås

Idag omnämns Skatås och Delsjöområdet på ledarplats i Göteborgs-Posten. Det är Adam Cwejman som skriver att ”Skogen kan rädda oss”. I ledaren skriver han om möjligheterna som finns att hjälpa till att återställa en del av de skador som uppstått…

Läs mer

Park- och Naturnämnden vill ha naturlekplats och få bort skjutbanorna i Kallebäck

Den 1 februari berättades det här om Park- och Naturnämndens kommande möte där frågan om en naturlekplats i Skatås skulle behandlas liksom hur nämnde skulle ställa sig till det nya föreslagna skyttecentrumet utmed Gamla Boråsvägen. Tjänstemannaförslaget till nämnden när det…

Läs mer

Höga flöden!

I går gick SMHI ut med en klass 1 varning för höga vattenflöden i Västra Götalands län. Det krävs inte någon längre promenad i Delsjöområdet denna lördag för att konstatera att varningen nog inte var obefogad. Dagens bildspel visar området…

Läs mer