Tillfälliga förskolan på parkeringen vid Apslätten

Den 27 juni berättades här om att parkeringen vid Apslätten skulle stängas under två år och att där skulle uppföras en tillfällig förskola. Nu har en tvåvånings barackbyggnad uppförts, dessutom är det inte bara parkeringen som utnyttjats utan även ett antal meter av naturmarken. Skall bli intressant att se om detta återställs om två år!

Förskolan sedd från vägen från Apslätten. Foto: Per Hallén 2018.