Parkeringen vid Apslätten stängs – blir förskola

Från och med augusti månad stängs parkeringsplatsen vid Apslätten då den skall omvandlas till en tillfällig förskola.

Det är barnen som idag har sin förskola vid Virginsgatan 19 som skall flytta hit då en stor om- och tillbyggnad av förskolan inleds. Det skall bli en ökning från dagens 7 avdelningar till totalt 15 avdelningar. Den nya förskolan skall byggas på den plats där Parkskolan har haft sina lokaler. Planen är suterrängbyggnader i 2-3 plan. (enligt Tjänsteutlåtande från Örgryte-Härlanda 2017-01-02)