Spår och vandringsleder i Partille

Partille kommun har skapat en egen sida för spår och vandringsleder där det finns text som beskriver spåren, t.ex. ” Prästtjärn runt, 3 kilometer, ljusgul markering. Spåret är lättvandrat på grusvägar men norra och västra sidan om Prästtjärn är bitvis ganska kuperad.” Informationen hittar du via denna länk.

Det finns även en interaktiv karta (se denna länk) för en översikt av spår och leder.

Givetvis mycket bra att få denna information sammanställd men i Delsjöområdet uppstår det sedvanliga gränsproblemet mellan Partille och Göteborg. Det svart-vita 18 kilometersspåret som börjar och sluta i Skatås finns med på Partilles karta, men enbart den delen som går inom Partille kommuns gräns. Det är givetvis inte bra att låta informationen om ett sammanhängande naturområde styras av kommungränser. Det är lika illa som när det kommer upp nya kartor på informationstavlorna samt i en folder som finns tillgänglig via nätet, som endast visar terrängen inom Göteborgs stads område och utelämnar Partille delen av området.

Något som saknas på denna karta? All skogsmark inom Partille! Ur folder från Göteborgs stad som uppmanar till att upptäcka Delsjöområdet.

En kommentar

  1. ”Gränslöst dåligt”! Ja, man kan undra hur de har resonerat. I bästa fall utifrån något problem med karträttigheter, i sämsta fall inte alls, tänker jag.

Kommentarer är stängda.