Vem tappade sina pengar vid Delsjöbadet?

När en person med metalldetektor 2014 sökte i sluttningen vid Delsjöbadet (med vederbörligt tillstånd) påträffades fyra mynt. Det äldsta av mynten var präglat 1636 under drottning Kristinas regering! De andra mynten var 1/2 skilling från 1820-talet, en engelsk skilling som antas vara från 1790-tal och Geroge III:s tid samt ett franskt kopparmynt Un decimé, år V. Fynden gjordes på olika platser i den branta sluttningen, de kan därmed vara tappade/förlorade vid olika tidpunkter.

Myntet är ett 1/4 öre kopparmynt från 1636, präglat vid de statliga myntverken i Nyköping och Säter.

Myntet från Delsjöbadet
1/4 öres mynt, 1638, hämtat från Kungl. Myntkabinettet.

1600-tals myntet som hittades vid Delsjöbadet visar tecken på ganska omfattande slitage. Jämför med myntet till från 1638. Den nedre delen av vapenskölden med Vasakärven saknas liksom delar av ”R” i ÖR till höger på myntet. Det kan tyda på att myntet varit i bruk en längre tid innan någon förlorade det vid Delsjöns strand.

Hur mynten hamnat vid Delsjöbadet går endast att spekulera kring. Det kan röra sig om besökare som tappat mynten, när de tappades är även det svårt att avgöra. En annan möjlighet är att mynten följt med gödsel som kan ha spridits över den åker som fanns i sluttningen under 1840- och 50-talen. Inget av detta går att bevisa, annat än att mynten 2014 hittades i sluttningen och numera förvaras på Göteborgs stadsmuseum.

En kommentar

Kommentarer är stängda.