Kategori: Söndagsläsning


Vinterlif på Delsjön

December månad 1902 var kallare än vad det brukar vara i Göteborg. SMHI:s historiska temperaturserier visar att medeltemperaturen under månaden var -1,1. Året hade nog upplevts som något märkligt med tanke på att januari hade varit mild med plus 2,8…

Läs mer

Skötsel och skötselprinciper för Delsjöområdet 1969

”För att Delsjöområdet skall behålla sitt nuvarande värde och motsvara alla de mångskiftande krav som ställs, är det av stor vikt att skötseln utformas på lämpligaste sätt. I resp. områdesbeskrivning finns vissa uttalanden i skötselfrågor varför nedanstående får utgöra en…

Läs mer

Premiär: Delsjöpodden

Nu äntligen finns det en podd om Delsjöområdet! Det nya året inleds med premiäravsnittet där du bland annat får höra hela sagan om ”Trollet vid Delsjön”. Hemsidan om Delsjöområdets historia har funnits sedan 1999. Under de senaste tjugo åren har…

Läs mer

År 2019 i Delsjöområdet – en årskrönika i bilder

Vi har nu nått fram till den sista söndagen under 2019 och det är dags att blicka tillbaka på det år som gått. Årskrönikan kommer i form av ett bildspel som löper på i kronologisk ordning. Den som är uppmärksam…

Läs mer

Ge aldrig kvarntomten nya kläder!

Att se tomtar denna tid på året är inte något ovanligt eller uppseendeväckande, det dyker upp rödklädda figurer lite överallt i butiker och på gator och torg så här dagarna före jul. Men lite mer ovanligt vore att se en…

Läs mer