Kategori: Söndagsläsning


Första spadtaget för radiohuset 1968

Radiotjänst började 1945 att planera för ett nytt eget hus i Göteborg, det skulle dock dröja 23 år innan arbetet med det nya huset kunde inledas. (Arbetet 22 mars1968) Idag är alla spår efter radio- och TV-huset borta, det enda…

Läs mer

Kalvkärr – stadssoldaternas hem

När Göteborg fick sina första privilegier under mars månad 1619 etablerades en kår av så kallade stadssoldater, samtliga rekryterades från Sävedals härad där socknarna Örgryte, Partille, Härryda och Landvetter ingick. Stadssoldaternas uppgift var att hålla vakt vid rådhuset, järnvågen, packhuset…

Läs mer

Detaljplan för stallarna vid Stora Torp väntas nästa år

Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp. Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts. Det…

Läs mer

Hvad ”min vän från Stockholm” fick se

Hösten 1921 publicerade tidningen Göteborgs Dagblad en längre artikel under rubriken ”Genom en trakt, fylld af doftande trädgårdar, vackra villor och ståtliga slott” där författaren beskriver hur han fått besök från Stockholm, men staden Göteborg imponerade tydligen inte på besökaren…

Läs mer

Ugglemossen med omgivningar – inventeringen 1968

Området (nr 12) är beläget N om Öjersjövägen och sträcker sig från Odenssvaleås i V till bebyggelsen vid Kåsjön i ö och begränsas av Kåsjön i N och bebyggelsen längs Öjersjövägen i S. Det består av ett tallskogsbälte i N,…

Läs mer