Kategori: Söndagsläsning


Kvarnfallet i Oxled och Strängsmossens damm

”I Oxled minner namnet Kvarnfallet om en kvarn, som en gång funnits vid de gamla betesmarkerna i södra Sävedalen”, det kan man läsa i hembygdsboken ”Den kluvna hällen”.[1] Några sidor längre fram i samma bok berättas om hur hästar ännu…

Läs mer

Kåsjön – inventeringen 1968

Området (nr 11) består av Kåsjön, som är något mindre än St. Delsjön. Sjön ligger i östligaste delen av Delsjöområdet på en höjd av 110 m ö. h. Den omges på alla sidor utom den Ö, där en allmän väg…

Läs mer

En elg i filtret

Våren 1903 fanns en notis införd i tidningen Göteborgs Aftonblad under rubriken ”En elg i en vattenledningsbassäng vid Delsjön”, vad var det som hänt? ”I onsdags i förra veckan varsnade vattenledningsvaktmästaren vid Delsjön att något ovanlig var å färde i…

Läs mer

Utflyktsmålet: Torpet Björnåsslätt

I den nordöstra delen av området ligger ruinerna efter ett tämligen bortglömt torp, Björnåsslätt. Det kan vara ett lämpligt utflyktsmål en ledig dag. Namnet Björnåsslätt hittas för första gången i domboken år 1771 när Partille Mellangård begär att få odla…

Läs mer

Utflyktsmålet: Linnés Willrunor

Den 11 juli år 1776 stod Linné och talade med traktens bönder borta vid Ringshåla hällkista. Han frågade dem bl.a. om de kände till några andra fornlämningar i trakten. Bönderna svarade då att det inte fanns några runstenar men att…

Läs mer