Frågan om skola och bostäder vid Härlanda tjärn bordlades idag

Idag, den 29 augusti, höll byggnadsnämnden möte och skulle granska detaljplanen för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/ – Smörslottsgatan. Mötet slutade med att frågan bordlades efter att företrädare för Alliansen ansett att man bör lyssna på de över 400 synpunkter (!) som skickats in till stadsbyggnadskontoret. GP skriver idag om reaktionerna efter mötet där nämndens ordförande Emmali Jansson (MP) tycker att ” Det är inte så att de som ropar högst får sin vilja igenom”.

Ur nät-GP 2017-08-29.

Är det ett demokratiskt problem att människor i en stadsdel yttrar sig i en fråga på grund av att det är tyst i en annan stadsdel? Det är väl tystnad som är ett demokratiskt problem, inte när människor är delaktiga i samhällsdebatten. En politiker borde inte ställa sig negativ och avvisande till ett folkligt engagemang, det bör väl ändå uppmuntras i alla stadsdelar. Givetvis kan det ”ställa till det” för den som planerar att bygga, det kan ta längre tid, det kan bli ändringar, men så är det i en demokrati.

Byggplanerna vid Härlanda tjärn är inte en fråga för enbart de närboende och de ”resursstarka”, Härlanda tjärn används av alla människor i staden oavsett inkomstnivå och utbildningsnivå. Det finns en anledning till att organisationer som Naturskyddsföreningen, Föreningen Trädplan Göteborg, Göteborgs Ornitologiska förening och Göteborgs Hembygdsförbund uttalat synpunkter kring det föreslagna ingreppet i naturområdet. Härlanda tjärn och Delsjöområdet tillhör alla göteborgare och därför är reaktionerna starka.

Nu återstår att se vad som händer under bordläggningstiden, men det finns all anledning att hålla ärendet aktuellt och att fortsätta att skicka synpunkter till de folkvalda. Listan över nämndens ledamöter hittar du via denna länk.

Här följer länkar till alla de dokument som den 29 augusti låg på politikernas bord:

Handling – 46 Granskning av detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/- Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön, en del av BoStad2021
01 Plankarta del1.pdf (2131 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/01%20Plankarta%20del1.pdf
02 Plankarta del2.pdf (788 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/02%20Plankarta%20del2.pdf
03 Planbeskrivning.pdf (8548 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/03%20Planbeskrivning.pdf
04 Samradsredogorelse.pdf (923 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/04%20Samradsredogorelse.pdf
05 Illustrationsritning del1.pdf (5612 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/05%20Illustrationsritning%20del1.pdf
06 Illustrationsritning del2.pdf (5467 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/06%20Illustrationsritning%20del2.pdf
07 Grundkarta del1.pdf (1143 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/07%20Grundkarta%20del1.pdf
08 Grundkarta del2.pdf (722 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/08%20Grundkarta%20del2.pdf
09 Trafikbullerutredning.pdf (9301 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/09%20Trafikbullerutredning.pdf
10 Dagvattenutredning.pdf (4984 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/10%20Dagvattenutredning.pdf
11 Skyfallsutredning.pdf (3577 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/11%20Skyfallsutredning.pdf
12 Miljoteknisk markundersokning.pdf (5135 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/12%20Miljoteknisk%20markundersokning.pdf
13 Geoteknik och bergteknik.pdf (7968 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/13%20Geoteknik%20och%20bergteknik.pdf
14 Mobilitetsutredning.pdf (1620 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/14%20Mobilitetsutredning.pdf
15 BN tidigare beslut.pdf (296 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/15%20BN%20tidigare%20beslut.pdf
TU.pdf (111 kb)
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/831C212254F1821DC1258186003EC3B8/$File/TU.pdf

En kommentar

Kommentarer är stängda.