Delsjöområdets historia

Kategori: Björkekärr


Björkekärr renoveras

Huset Björkekärr är en av områdets äldsta byggnader och har dessutom fått ge namn åt trakten. Länge har byggnaden förfallit men under de senaste veckorna har väggarna fått ny färg och ett antal skadade plankor har bytts ut. En del…

Läs mer

Överklagan av planen för entréområdet vid Härlanda tjärn skall vara inlämnad senast den 29 juni

Uppståndelsen kring byggplanerna vid entrén till Härlanda tjärn har pågått länge och dessvärre godkände kommunfullmäktige planen nyligen. Redan dagen efter annonserades godkännandet i tidningar och på stadens hemsida. Men man angav inte vilket datum som gällde som sista dag för…

Läs mer

Frågan om skola och bostäder vid Härlanda tjärn bordlades idag

Idag, den 29 augusti, höll byggnadsnämnden möte och skulle granska detaljplanen för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/ – Smörslottsgatan. Mötet slutade med att frågan bordlades efter att företrädare för Alliansen ansett att man bör lyssna på de över 400 synpunkter…

Läs mer

Torpet Dala blev ett ”Rövarnäste”

Torpet Dala eller Dalarne som det ursprungligen kallades uppfördes av Vidkärrs gård under slutet av 1840-talet. Olof Petersson och hans hustru Anna var de första som flyttade in i den nya stugan. (Mer om torpets tidiga historia och referenser, se…

Läs mer

Skola och bostäder vid Härlanda tjärn – var går gränsen?

Åter vill Stadsbyggnadskontoret bygga i Delsjöområdet, innanför gränsen för riksintresset för friluftsliv. När skall Göteborgs politiker ge stadens populäraste rekreationsområde en fastställd och säker gräns som inte hela tiden flyttas? Läs om dagens förslag men också om hur gränser flyttats i ett historiskt perspektiv.

Läs mer