Stans väg

”En promenad å den gamla kärrvägen, som leder från Ugglum Hultet vid Sävedalen och till Hultet Övergården i Öjersjö, är synnerligen intressant. Till vänster om vägen finnes vid Burslätter en säkerligen flera hundra år gammal kolbotten kvar från den tid då ännu skogsskövling och skogsbrand i förening ej hunnit skrapa ren trakten från skog” (Erik Bergendahl. Partille Krönika. Göteborg 1920 s. 398-400)

Namnet Stans väg (obekant hur namnet tillkommit) används ännu men brukar inte vara utsatt på några kartor. Under de senaste åren har namnet använts som beteckning på en ny planerad cykelväg rakt igenom Delsjö- Kåsjöområdet från Öjersjö till Soldatängen. Förra året sattes det ut markeringar men sedan dess har inget hänt med den gamla kärrvägen. Det finns noterat i webbaserade protokoll att länsstyrelsen har haft invändningar mot att bygga ut en cykelväg genom skogsområdet.

På kartan nedan visar jag den ungefärliga sträckningen för några av vägarna. Den röda linjen visar den lite större grusvägen som troligen byggdes av Göteborgs stad efter att marker inne i Partille köpts upp, idag har man dock sålt dessa områden men vägen finns kvar. Parallellt med den har jag ritat in den svarta linjen som visar en vägsträcka som finns med på laga skifteskartans uppmätning från mitten av 1800-talet. Då gick det en stig/väg fram till Ugglemossen, men inte längre. Sträckan fram till Öjersjö måste ha tillkommit efter 1850 men före sekelskiftet 1900.

Den nordligaste röda markeringen visar var resterna av kolmilan finns och den sydligare av de röda punkterna pekar på Ugglemossen.

Grusväg

Börjar man att gå på grusvägen från Soldatängen möts man den första biten av asfalt, därefter är det grusväg.

Grusvägen

När vandraren passerat området nära kolmilan och nästan nått fram till Ugglemossen slutar den breda grusvägen med en vändplan. Den användes senast av tung trafik när området kring kolmilan kalhöggs och maskinerna tragiskt nog  även körde sönder en del av vallen kring kolmilan.

Vändplan

Bortanför vändplanen går vägen högre upp i terrängen och ut över ett antal mycket blöta områden som idag redan är en form av cykelväg, mtb-trafik har förvandlat flera avsnitt till djupa lergropar vilket gör att man på vissa avsnitt vinner på att vandra ute i terrängen snarare än på stigen.

Stans väg

Lyckligtvis är andra avsnitt av stigen fyllda med sten och är bättre att ta sig fram på.

Stig eller väg

När Stans väg passerar över mossarna innan Öjersjö kan det vara svårt att hitta rätt, det finns många stigar att välja på och det gäller att göra ett klokt val för att inte hamna ute i mossmarkerna.

På några få platser står det kvar markeringar utmed stigen som visar på den planerade, men avbrutna (?) utbyggnaden av stigen till belagd cykelväg.

Markering

Det kommer att finnas anledning till att återvända till de gamla vägarna i den östra delen av Delsjö- Kåsjöområdet, det finns fler lämningar av människans aktiviteter där än man först kan tro! Då kopian av laga skifteskartan jag har en kopia av  är i ganska dåligt skick är detta ett ganska tidskrävande arbete, men jag återvänder till ämnet vartefter nya upptäckter görs!

* Läs mer om den planerade cykelsatsningen i Partille via denna länk.

* Stans väg finns även omnämnd i Partilles Översiktsplan.

* I Skötselplan för Knipeflågsbergen omnämns Stans väg.

* I ett möte med Göteborgsregionen noterades i april förra året att ”Kommunen vill gärna bygga ”stans väg”, tre meter belyst grusväg. Länsstyrelsen är dock negativ eftersom det är våtmarker, vägen skulle dock kunna knyta samman två kommundelar”.