Ysters väg och Hammarbergs backe

I samband med ett föredrag om Delsjöområdet i går kväll för Göteborgs hembygdsförbunds medlemmar fick jag frågan om vad/vem som låg bakom namnet på den ombyggda vägen som leder in mot polisens stallar vid Lilla Torp.

Då hade jag inte något svar att ge på frågan, men det krävdes bara en enkel sökning så kom Göteborgs namnberednings förslag upp på skärmen framför mig:

1. Nya gatunamn inom stadsdelen Torp
Ärendet
Två nya gatunamn behövs i anslutning till Lilla Torps gamla växthus och stall.
Vägen mellan Töpelsgatan och stallet föreslås efter samråd med personal vid Polisens stall få namnet Ysters Väg. Yster var en legendarisk polishäst, känd och ihågkommen inom yrkeskåren.
För den lilla vägen mellan Iskällareliden och trädgårdsmästeriet föreslås namnet
Hammarbergs Backe, efter grosshandlaren Peter Hammarberg. Den Hammarbergska familjen ägde Lilla Torp under stora delar av 1800-talet. P. Hammarberg avled 1888.
Namnberedningen beslutar föreslå Kulturnämnden att fastställa gatunamnen
Ysters Väg samt Hammarbergs Backe.
Hammarbergs backe hade varit lättare att svara på om den frågan dykt upp!

En kommentar

  1. I anknytning till dessa nya gatunamn undrar man ju som boende i området, vad skall det bli av tomten där handelsträdgården låg, och varför det fina torpet har byggts om och degraderats till en så trist funktion som hunddagis! Ingen information delges de boende från kommunen.

Kommentarer är stängda.