Karta över torp och arbetarbostäder i Delsjöområdet och Björkekärr

En karta över torpen och arbetarbostäderna i Delsjöområdet och Björkkärr har nu iordningställts. Jag har använt mig av google-kartan så att det går att lägga till och ändra vid eventuella ”nya” upptäckter i området. Förhoppningsvis kan ni som läsare få användning av kartan vid besök i Delsjöområdet och Björkekärr.