Mötet vid Ugglebäcken år 1312

Det äldsta kända omnämnandet av Delsjön är från år 1312 och platsen man skrev om i det medeltida dokumentet var området kring dagens Delsjökärr. Anledningen till att denna för de flesta ganska avlägsna plats i Delsjöområdet omnämns i skrift var att det uppstått en tvist om gränsdragningen mellan Ugglums by och gårdar som tillhörde Fässbergs gods. I det medeltida dokumentet nämns inte något om Öjersjö vilket tyder på att Öjersjö inte var bebyggt vid 1300-talets början. Det visar också på att Ugglums bys utmarker vid denna tid sträckte sig bort mot Råda socken.
Två gränsmärken var alla de inblandade överens om. Det ena var Ugglebäckens utlopp i Dilsjön och det andra var en stenbro vid Hålsjön. Det var alltså en ganska kort sträcka mellan gränsmärkena på mindre än två kilometer. De som var satta att dra upp gränsen ute i terrängen stötte omedelbart på problem. Man hade kommit till platsen under sommaren och då var lövverket så tätt att det inte gick att genomföra några mätningar. Inte ens den beprövade metoden att göra upp eld för att genom rökpelarna avgöra riktningen var möjlig att genomföra. Områdets vegetation var alltså helt annorlunda år 1312 jämfört med dagens dominans av barrskog. De som tvistade om gränsdragningen blev uppenbarligen förvånande när det till slut visade sig hur litet område de hade tvistat om. De kunde då enas om en rak linje mellan de båda accepterade gränsmärkena. Denna gränslinje gick inte många hundra meter från dagens kommungräns.

Källa:

Mölndal : lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling / en bok utgiven 1993 av Mölndals J.U.F. veteraner och Mölndals hembygdsförening.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän II. Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Tredje häftet. Göteborg 1929.