När Kärralund såldes till Göteborg

Kärralunds gård 1920.
Kärralunds gård 1920. Ur: Stenström, F. Örgryte genom tiderna.

I Göteborgs-Tidningen onsdagen den 15 mars 1916 skrevs följande under rubriken Stadens fastighetsköp,

Kärralund hembjudes för 300 000 kr. Villasamhället undantaget. Fastighetsaktiebolaget Kärralund erböjd i juni i fjol staden att förvärva 17/25 mantal Kärralund i Örgryte till ett pris av 447 000 kr. Detta pris ansågs för högt, och bolaget sänkte därpå priset till 367 000 kr. Icke heller detta anbud ansågs vara antagligt, men efter ytterligare underhandlingar erbjöd bolaget fastigheten till inköp till ett pris av 300 000 kr., och drätselkammarens andra avdelning antog då detta anbud samt hemställer hos stadsfullmäktige om godkännande av det upprättade avtalet.

Det nu till inköp föreslagna området är beläget mellan stadens egendommar Kålltorp och Lilla Torp och sammanbinder alltså dessa båda. Dess areal är 15 747 900 kvadratfot och priset pr kvadratfot blir sålunda något över 1,9 öre. Till jämförelse kan nämnas, att Kålltorp betingade något över 1/2 öre per kvadratfot och Lilla Torp något över 2,08 öre. Det återstående området av Kärralund, vilket avsatts för villasamhällets första utbyggande, förklarar sig säljarbolaget icke f.n. kunna erbjuda då bolaget genom sina tomtförsäljningar till enskilda anser sig ha pålagt sig vissa förpliktelser gentemot villaägarna.