Nya bostadsområden utmed Lindbackevägen

Skogen mellan Nya Öjersjövägen och den gamla (idag Lindbackevägen) får ge vika för ny villabebyggelse.

Utmed Lindbackevägen, gamla Öjersjövägen 2013.
Utmed Lindbackevägen, gamla Öjersjövägen 2013.
Några äldre hus står kvar men snart kommer hela detta område att täckas av modern villabebyggelse.
Några äldre hus står kvar men snart kommer hela detta område att täckas av modern villabebyggelse.

Delsjöområdet är snart helt omgärdat av bebyggelse!