Den solenergidrivna belysningen fungerar, delvis…

För en tid sedan skrev jag om de nya solenergidrivna belysningsstolparna vid Svarttjärn. I söndags, strax före gryningen passerade jag på den lilla grusvägen och de låga stolparna tändes en efter en när jag närmade mig. Men stod man still bara några sekunder så slocknade ljuset.

Soldriven belysning

De lite högre stolparna längre bort på vägen verkade dock fortfarande var ur funktion.