Skoltomten vid Härlanda tjärn – nu inhägnad

Markarbetet vid skoltomten planeras starta under nästa vecka (17 februari), men redan nu är tomten inhägnad och skogen invid har delats in i egna inhägnader. Där skall bl.a. byggas en vall som skall hindra att skolan översvämmas. Sånt behövs när man bygger rakt över en gammal bäckfåra – Ormebäcken. Trädfällningen kommer att bli omfattande och hela entréområdet kommer helt att ändra karaktär. Nedan har jag lagt in skissbilden på hur skolan är tänkt att se ut jämfört med hur området ser ut idag. Det som inte framgår i bildspelet nedan är den täta bebyggelsen till vänster av gatan och två punkthus till höger som också skall byggas de närmaste åren.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Foto: Per Hallén 2020.
Foto: Per Hallén 2020
Foto: Per Hallén 2020