Vägnamnet: Ormeslättsstigen

Den som går runt Härlanda tjärn kommer att träffa på skyltar som berättar om vägarnas namn. Vid Härlanda tjärns badplats kan du se en skylt med namnet Ormeslättsstigen. Den har fått sitt namn av Ormeslätten som på laga skifteskartan från 1840-talet utgjordes av det område som idag är badplats och parkering. Därifrån rann Ormebäcken bort mot Svarttjärn, som då var en mosse. Höjderna öster om Härlanda tjärn kallades Ormebäcks kullar på skifteskartan. Namnet har alltså en ganska hög ålder och det är trevligt att det lyfts fram som namn på den stig eller väg som går på öst och sydsidan av Härlanda tjärn.

%d bloggare gillar detta: