När rövare härjade i Kallebäcksområdet

Den gamla Boråsvägen verkar inte så farlig idag, trafiken är inte speciellt tät och jag tror få fruktar överfall när de går eller cyklar utmed vägen. Annat var det dock förr, då var detta en pulsåder där trafiken mellan Göteborg och Borås gick fram. Där färdades ofta rika varutransporter till marknaderna, sedan hem igen med pengar i kistan. När det fraktas pengar finns alltid en risk att kriminella skall lockas att slå till. I området kring Kallebäcks källa var det extra goda förutsättningar att anfalla resande. I de branta backarna gick det inte fort med häst och vagn, det var bara att hoppa upp på vagnen och utföra rånet.

Idag är det ganska lugnt kring Kallebäcks källa, annat var det för ett par århundraden sedan!

Åren 1814 till 1816 var det riktigt illa. En av landets farligaste brottslingar, Anders Ferm, ledde då ett mindre gäng av kriminella som hade upprättat sin bas i området.
Anders Ferm och sexton andra ytterst farliga brottslingar hade lyckats rymma från Carlstens fästning i november månad år 1814. Redan vanliga rymlingar var farliga men när hela sexton av landets farligaste brottslingar samtidigt var på fri fot gick det en våg av skräck bland befolkningen i Västsverige. Det skulle dröja två och ett halvt år innan samtliga förrymda fångar var återförda till fästningen.
Anders Ferm och hans kumpaner Haggren och Blomgren upprättade sitt läger i en av sandhålorna nära några av Kallebäcks torp. Under hösten år 1815 var de mycket aktiva och rånande bland annat postiljonen Johan Hasselqvist. Den lokala ordningsmakten bestod av socknens nämndemän,  Börjesson och Lundberg. Efter de många överfallen beslöt de sig för att ingripa. Beväpnade med påkar begav de sig ut mot Kallebäck. De valde Mattesmessodagen, då det hade varit marknad vid Heden. De kunde vänta sig att rövarna då skulle vara på plats eftersom det rörde sig många människor med mycket pengar utmed vägen.
De hade helt rätt i sin bedömning. Vid en sandhåla intill ”Grönvalls”, det vill säga strax nedanför Kallebäcks skola, stötte man på Ferm och hans kumpaner samt en kvinna i deras sällskap. Rövarbandet gav sig inte utan strid och Börjeson höll på att förlora livet när en kniv skar upp större delen av hans arm. Rövarna kunde dock till slut övermannas och överlämnades till polisen i Göteborg. Kniven togs i beslag och uppges i domboken vara förvarad på poliskammaren.

Under de följande åren utvecklades polisväsendet i bland annat Göteborg och det var inte längre de lokala nämndemännen som hade i uppgift att gripa kriminella personer. Istället anställdes en kår av yrkespoliser. Det fick snabbt effekt och rövare av det gamla slaget blev efterhand allt ovanligare.