Upprustning av Vildmarksleden

EU har beviljat ett bidrag på 1,7 miljoner kronor, skriver Göteborgs Posten, för att genomföra en upprustning av Vildmarksleden. Sträckan från Skatås till Partilles gräns ingår inte i dessa pengar, och det är väl den del av sträckan som minst behöver pengarna. De östligare delarna av leden genom Härryda och Partille har stort behov av en upprustning. Delvis finns planer på att lägga om leden så att den inte går genom de blötaste områdena.

När sedan leden gjorts i ordning och fått nya markeringar med reflexer var 200:e meter kommer projektet att inleda arrangemang med föreningar utmed leden för att åter locka människor att använda leden.

Upprustningen kommer att starta under hösten och vara klar i oktober 2014.