Exploatering av Härlanda tjärns entré

Detta bildspel kräver JavaScript.

På denna sida kommer den tragiska exploateringen av Härlanda tjärns entré att skildras.

Området skyddades 1970 genom ett beslut i Göteborgs stadsfullmäktige (läs mer här)

Handlingar från Göteborgs stad:

2015-11-12_tjänsteutlåtande_Planbesked

2015-12-11_Forprovningsrapport_kommentarer

2016_dec_Ny_Illustration_samråd

2016_dec_Planbeskrivning_Samrådshandling

2016_december_Illustration

2016_december_Planbeskrivning

2016_Naturvärdesinventering

2016-01-19_Planbesked_skola_bostäder_vid_Härlanda_tjärn

2016-01-19_Yrkande S MP V

2016-11-21_Tjänsteutlåtande

2017_augusti_Planbeskrivning_koncept

2017_augusti_Samradsredogorelse

2017-08-29_Yrkande L M KD

2018_KFs_underlag_inför_beslut_Handling_2018_nr_119

2018-01-08_Park_och_Naturnämnden_07_TU_20180122

2018-04-06_Granskningsutlåtande

2018-06-07_Beslut_KF_Protokoll_20180607_paragrafer_8_10_13_14_OJ