Lästips till Delsjöpodden avsnitt 2

Vill du läsa mer om inägor och utmark rekommenderas:

Gadd, Carl-Johan, Det svenska jordbrukets historia Bd 3 Den agrara revolutionen : 1700-1870, Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, Stockholm, 2000

Morell, Mats, Myrdal, Janken & Larsson, Bengt M. P. (red.), Agrarhistoria, LT, Stockholm, 1997

Myrdal, Janken, Det svenska jordbrukets historia [Bd 2] Jordbruket under feodalismen : 1000-1700, Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, Stockholm, 1999

%d bloggare gillar detta: