Lästips till Delsjöpodden avsnitt 10

Almquist, Jan Eric. ”Den äldsta kända släkttavlan över adliga ätten Krabbe”. Släkt och hävd. Nr 1-2. 1966.

Berg, W. (1882). Gamla Elfsborg. Stockholm.

Hallén, Per, Majornas historia: krig och oxar, sill och socker : nedslag i uthamnen Majornas historia fram till 1920, Landsarkivet, Göteborg, 2007.

Mattisson, Anki, Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm: Mittelalterliche Namen von Burgen und Adelssitzen auf -holm in Skandinavien, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1986.

Småberg, Thomas, Det stängda frälset: makt och eliter i det medeltida lokalsamhället : Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390-1520, Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2004,Göteborg, 2004.

Styffe, Carl Gustaf, Skandinavien under unionstiden: med särskildt afseende på Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521 : ett bidrag till den historiska geografien, 3. uppl., Norstedt, Stockholm, 1911.

Östenson, Stig. ”Gylta, Krabbe och Oxehufvud. En 1500-talsgenealogi skärskådad”. Personhistorisk Tidskrift 1970.

%d bloggare gillar detta: