Kategori: Utflyktsmålet


Utflyktsmålet: Linnés Willrunor

Den 11 juli år 1776 stod Linné och talade med traktens bönder borta vid Ringshåla hällkista. Han frågade dem bl.a. om de kände till några andra fornlämningar i trakten. Bönderna svarade då att det inte fanns några runstenar men att…

Läs mer

Utflyktsmålet: Getryggen – Delsjöområdets bästa utsiktsplats

Från Getryggen har du vidsträckt utsikt över Delsjöområdet åt väster och långt ut över Göteborg. På några platser längst i norr går det att se havet i fjärran, men då måste det vara klar sikt. Vildmarks-, Bohus- och Gotalederna passerar…

Läs mer

Utflyktsmålet: Svenstorp eller Ulvekulan

Idag är det dags för sommarens första ”utflyktsmål” och den första färden skall gå till områdes södra del och Svenstorp, även kallat Ulvekulan. Det är en mycket vacker plats men dessvärre ligger den nära motorvägen och är därmed drabbad av…

Läs mer