Delsjöområdets historia

Kategori: Torp


Vad var ett torp?

Alla vet väl vad ett torp är – eller var: En röd stuga med vita knutar ute i skogen! Det är nog så många föreställer sig ett torp, men som alltid är det lite krångligare och lite mer intressant än…

Läs mer

Månstorpet

Månstorpet omnämndes för första gången på 1810-talet och det sägs då att krögaren Måns Nilsson bodde på torpet. Det är troligt att det var Måns som även gav torpet dess namn. Måns var egentligen torpare under Mölndal Norgården som hade…

Läs mer

Bengtstorpet har fått en skylt

Bengtstorpet har nu förärats med en skylt som berättar att det nu är Park- och naturförvaltningen som hyr Bengtstorpet (av Idrotts- och Föreningsförvaltningen) för att bedriva hälsovård samtidigt som torpet rustas upp och används. Trevligt att se att den som…

Läs mer

Tuppa Lena och Nilstorpet

”Twänne torp äro under Frälsegården. Det andra mindre torpet är tätt wid landswägen, och bebos af en smed, derest är uprättadt et litet hus med en smedja.” Raderna ovan är hämtade ur tidningen Göteborgs Allehanda år 1785 och beskriver Nilstorpet….

Läs mer

Johannes på Kolmaden

Kolmaden genomgick en totalrenovering och ombyggnad under början av 1820-talet. När det nya boningshuset stod klart år 1821 flyttade torparen Johannes Nilsson och hans hustru Johanna Larsdotter in. Johannes hade tidigare varit dräng på Lilla Torps gård och Johanna hade…

Läs mer