Delsjöområdets historia

Kategori: Stora Torp


När Stora Torp köptes av Göteborgs stad – men var det inte en donation?

”Stora Torps huvudbyggnad och park utgöra tillsammans en av de vackraste anläggningarna inom Göteborgs område, kär för varje Göteborgare med känsla för sin stad”.[1] Så skrev beredningen för ärenden angående natur- och kulturskydd 1943, och det är ett påstående som…

Läs mer

Söndagstupparna på sin tusende vandring…

Vandrarföreningen ”Söndagstupparna” firade 1971 att de genomförde sin tusende vandring. En av deltagarna, Henry Wassén, har även författat en 16 sidor lång historik över föreningen. Den kanske kan bli underlag för en ”söndagsläsning” längre fram. Idag skall dock en text…

Läs mer

Guideboksprojektets andra del tar form

Tidigt under våren kom, som ni säkerligen vet, guideboken ”Upptäck Skatås” som berättar om platser på omkring 2 kilometers gångavstånd från motionscentralen. Nu pågår arbetet med att skriva texten till den andra delen i denna guidebokserie som är tänkt att…

Läs mer

Torpet Hästhagen – ett ”svartbygge”

När Delsjöområdets framtid utreddes och dess gränser skulle fastställas gjordes även en inventering historiska lämningar i området. Under nummer tio i inventeringen beskrevs en husgrund, ”belägen på golfbanans område intill gångväg och gärdesgård. Husgrunden vars Ö vägg sluter intill stenmur,…

Läs mer

Nytt tak på ”herrskapsstallet”

Det pågår åter reparationer vid Stora Torps ekonomibyggnader. Just nu läggs nytt tak på det så kallade ”herrskapsstallet” där det sedan länge funnits en hönsgård. Denna byggnad har inte bara innehållit stall, det fanns även boningsrum vilket skorstenen vittnar om….

Läs mer