Kategori: Stora Torp


Guideboksprojektets andra del tar form

Tidigt under våren kom, som ni säkerligen vet, guideboken ”Upptäck Skatås” som berättar om platser på omkring 2 kilometers gångavstånd från motionscentralen. Nu pågår arbetet med att skriva texten till den andra delen i denna guidebokserie som är tänkt att…

Läs mer

Torpet Hästhagen – ett ”svartbygge”

När Delsjöområdets framtid utreddes och dess gränser skulle fastställas gjordes även en inventering historiska lämningar i området. Under nummer tio i inventeringen beskrevs en husgrund, ”belägen på golfbanans område intill gångväg och gärdesgård. Husgrunden vars Ö vägg sluter intill stenmur,…

Läs mer

Nytt tak på ”herrskapsstallet”

Det pågår åter reparationer vid Stora Torps ekonomibyggnader. Just nu läggs nytt tak på det så kallade ”herrskapsstallet” där det sedan länge funnits en hönsgård. Denna byggnad har inte bara innehållit stall, det fanns även boningsrum vilket skorstenen vittnar om….

Läs mer

Inbrottsförsök i Stora Torps växthus

Vid Stora Torp fanns redan under 1700-talet en parkanläggning med fruktträd. Anläggningen utvecklades under 1800-talet och räknades under 1850-talet till en av de bättre trädgårdsanläggningarna invid Göteborg (GHT 1859-05-31).  I samband med Sällskapet Hortikulturens Vänners höstutställning 1874 fick trädgården vid…

Läs mer

Örgryte Torp 2014-2018

Det är omkring ett år sedan jag senast visade ett bildspel från mitt mångåriga fotoprojekt kring Örgryte Torp. Nu är det åter dags att följa förändringen från utsiktspunkten vid den stora eken vid foten av Långåsen, som berget där kallas….

Läs mer