Delsjöområdets historia

Kategori: Stora Torp


Hejderidaren på Stora Torp

Efter att familjen Prytz lämnat Stora Torp 1830 växlade gården ägare flera gånger. Först köptes gården av Martin Backman men kort därefter såldes gården ännu en gång och från slutet av 1832 var hejderidaren Lars Svensson ägare av gården.[1] ”Han…

Läs mer

Stora Torp – enligt planen 1969

Utredningen av Delsjöområdets värde för Göteborg 1969 lyfte fram Stora Torps värde för området. Ändå vansköttes byggnaderna. Delar av ekonomibyggnaderna revs några år efter att utredningen var klar och i dag finns det de som önskar sälja de byggnader som…

Läs mer

När Stora Torp köptes av Göteborgs stad – men var det inte en donation?

”Stora Torps huvudbyggnad och park utgöra tillsammans en av de vackraste anläggningarna inom Göteborgs område, kär för varje Göteborgare med känsla för sin stad”.[1] Så skrev beredningen för ärenden angående natur- och kulturskydd 1943, och det är ett påstående som…

Läs mer

Söndagstupparna på sin tusende vandring…

Vandrarföreningen ”Söndagstupparna” firade 1971 att de genomförde sin tusende vandring. En av deltagarna, Henry Wassén, har även författat en 16 sidor lång historik över föreningen. Den kanske kan bli underlag för en ”söndagsläsning” längre fram. Idag skall dock en text…

Läs mer

Guideboksprojektets andra del tar form

Tidigt under våren kom, som ni säkerligen vet, guideboken ”Upptäck Skatås” som berättar om platser på omkring 2 kilometers gångavstånd från motionscentralen. Nu pågår arbetet med att skriva texten till den andra delen i denna guidebokserie som är tänkt att…

Läs mer