Delsjöområdets historia

Kategori: Skår


Guideboksprojektets andra del tar form

Tidigt under våren kom, som ni säkerligen vet, guideboken ”Upptäck Skatås” som berättar om platser på omkring 2 kilometers gångavstånd från motionscentralen. Nu pågår arbetet med att skriva texten till den andra delen i denna guidebokserie som är tänkt att…

Läs mer

Skårs herrgård illa brandskadad

Skårs gårds huvudbyggnad, uppförd under 1700-talet, står ännu kvar mitt bland bebyggelsen som uppfördes under 1900-talet. Men den 30 september 1954 var det nära att byggnaden gick förlorad. ”Hela sin produktion varibland fanns en tavla som varit under arbete i…

Läs mer

Beskrifning öfver Östra och Vestra Skår

H.H. Wesslau skulle 1860 sälja Östra och Västra Skår och köpte därför annonsplats i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Det var en annons utöver det vanliga med en mycket ingående beskrivning av gården. Givetvis är texten utformad för att locka köpare,…

Läs mer

Moderniseringen av Skårs gård under 1890-talet

När laga skifte genomfördes i byn Skår 1891 upprättades en detaljerad karta över gården. De enda byggnaderna som är bevarade från den tiden är de inom tomten nummer 287 på kartan nedan, alltså huvudbyggnaden och lusthuset som vid denna tid…

Läs mer