Kategori: Sagor & sägner


Sjörået och kopparkitteln i Blacktjärn

Denna trettondag jul presenteras de sägner som förknippas med den lilla märkliga sjön Blacktjärn i områdets östra del. Skildringen är hämtad ur Erik Bergendahls Partille krönika från 1920. Kanske blir du lockad att bege dig ut med ett par vita…

Läs mer

Trollpackan vid Gaprefjäll

Det bodde för många år sedan en gumma i en liten backstuga belägen i en delja någonstädes uppe i Gaprefjäll. Till en början förstod man ej vad hon levde på, men då angränsande byars kreatur, som voro på bete i…

Läs mer

Kvarntomtar

Idag avslutas lucköppningen på Delsjoomradet.se och jag vill idag önska alla läsare en riktigt God Jul! Hoppas att ni får tillfälle att ta en vandring i det vackra Delsjöområdet. Eftersom det är julafton idag så måste temat givetvis vara tomtar,…

Läs mer

Gullringskullen – ett guldfynd i Ugglums by?

Idag skall vi bege oss österut, något utanför Delsjöområdet till Ugglums by. Där finns en berättelse om ett stort guldfynd på 1700-talet. En sägen, som faktiskt kan vara sann, berättar om att det under slutet av 1700-talets hittades en större…

Läs mer

Älgs grotta i Bjelkes dal

Under början av 1900-talet nedtecknade Erik Bergendahl en del sägner från Partille, rövarna i Bjelkes dal var en av dessa berättelser: ”I en svårtillgänglig trakt söder om Partille samhälle, ett stycke väster om Prästtjärn, ligger mellan bergen en sumpig dalgång…

Läs mer