Kategori: Partille by


Carlbergs stora slott

Läsarna av Hwad Nytt? Kunde den 7 juli 1773 läsa att excellensen Scheffer den 23 juni passerat Partille där ”en stor byggning av sten anlägges.” Tidningen beskrev uppförandet av det vi idag allmänt kallar ”Partille slott”. Det var ägaren superkargören…

Läs mer

Partille Östergård

Skiftet av Partilles stora utmarker var ett omfattande arbete. Lantmätaren hade påbörjat uppmätningen 1835 och fem år senare kunde kartan fastställas men det skulle dröja ända till 1849 innan processen kunde slutföras. Utmarken gränsade till andra socknar och förhållandet till…

Läs mer