Delsjöområdets historia

Kategori: Öjersjö


Degsjöhult

Under Hultet Nedergårdens båda jordbruk fanns under 1800-talet två torp, Sjöliden och Degsjöhult. Sjöliden låg ursprungligen utmed landsvägen men flyttades i samband med skiftet till en plats närmare gården och närmare sjön. Degsjöhult låg däremot längre från både väg och…

Läs mer

Hultet Nedergården

Hultet Nedergården är troligen den ursprungliga gården i den lilla byn Hultet som delades i två gårdar senast 1650. Hultet omnämns i en rättegång i samband med att Åssa på Öiersehollt 1629-34 anklagades för att vara hotfull. Det sades att…

Läs mer

Karlslund – en liten vrå bland bergen

Den första ”sommarstugan” i Öjersjötrakten uppfördes av Göteborgsköpmannen Pehr Backman redan 1812 vid Stora Hålsjön (se bilden i sidhuvudet hämtad ur Bergendahl s. 397). Han var kompanjon till John Hall (den yngre) och företrädde även Hall i de många juridiska…

Läs mer

Hultet Övergården

Hultet bestod sedan åtminstone 1650 av två gårdar, den övergården och nedergården, men namnet Hultet finns i handlingar redan vid mitten av 1500-talet. Trots att Hultet kan räknas som en egen by har den ändå alltid haft nära förbindelse med…

Läs mer

Öjersjö skola

Den svenska folkskolan skapades 1842 och med den kom allmän skolplikt. Riksdagen som fattat beslut om denna nya nationella institution tog dock inte något ansvar för genomförandet utan det vilade på de enskilda socknarna och kommunerna. I varje socken skulle…

Läs mer