Delsjöområdets historia

Kategori: Lilla Torp


När det var liv i Lilla Torps växthus

Lilla Torp har genomgått en mycket negativ förändring där det mesta av den äldre kulturmiljön har utplånats steg för steg. Under de senaste åren tilläts växthusen att försvinna, helt i onödan då det fanns många som var intresserade av att…

Läs mer

Bygget vid Lilla Torp har inletts

Vid Lilla Torp har nu arbetet med att bygga ut Göteborg Lawn Tennisklubb (GLTK) fyra nya tennisbanor samt en utökade kontorslokaler. Denna process började när den f.d. ägaren av Lilla Torps handelsträdgård beslutade att riva hela anläggningen 2011, detta trots…

Läs mer