Delsjöområdets historia

Kategori: Kålltorp


Kålltorps inägor 1796 och 2020

Det har passerat 224 år sedan den utförliga och rikt illustrerade kartan över Kålltorp skapades 1796. Går det att efter alla dessa år hitta platser där man fortfarande kan använda den gamla kartan för att orientera sig i landskapet? Under…

Läs mer

Ortnamnet Kålltorp

Namn på bebyggelse och platser ute i landskapet omger oss överallt. De flesta kanske inte till vardags tänker på varför en plats fått ett visst namn eller hur gammalt namnet är. Men namnen kan ge oss mycket information och gör…

Läs mer

Var Kålltorp målat med engelsk färg?

Kapten P. Virgin på Kolltorp (Kålltorp övergården) medverkade våren 1888 i en annons som bland annat publicerads i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. I den stora annonsen för nya Engelska målarfärger sammansatta av metaller och mineraler intygade förutom Virgin även grosshandlare…

Läs mer

Rivningen av Kålltorps sjukhem

Kålltorps sjukhem byggdes 1966-69, vilket inte är någon hög ålder för ett hus. Ändå har stadens styrande beslutat att riva byggnaden och ersätta den med en ny skola och bostäder. Rivningen har pågått invändigt under hösten, nu har rivningen av…

Läs mer

Auktion på Kålltorpsgårdarna 1819

De dåliga tiderna efter Napoleonkrigens slut drabbade många ägare av gårdar i Örgryte. I fallet med Kålltorps försäljning skedde den efter att Grönwall avlidit, men det märks ändå i kungörelsens utformning att det var köparens marknad, inte säljarens. Förutom att…

Läs mer