Kategori: Kallebäck


I bödelns marker vid Kallebäck

Vid Kallebäcks högar, där motorvägen mellan Göteborg och Borås idag går fram, låg Göteborgs och Sävedals härads avrättningsplats. Hur länge fanns den? Vilka kan ha mött bödelns yxa här? Några svar kommer i denna veckas söndagsläsning!

Läs mer

Jättegraven i Kallebäck

På en del äldre kartor som visar området kring Göteborg finns ”Jättegraven” (se karta från ca 1800 i Krigsarkivet) eller ”Jättekonungens grav” markerad invid Kallebäck. (Lindroth  1929 s. 190) Under äldre tid kallades hällkistor ofta för jättestugor och det är…

Läs mer

Kallebäck förändras

Den 13:e juli 2014 berättade jag om ett övergivet torg vid en ödelagd by och om de nybyggnadsplaner som då presenterats för området. Planen för de nya höghusen i området är ännu inte godkänd men under de gångna veckorna har…

Läs mer

Brand i Kallebäck Mellangården 1867

Kartan ovan visar Kallebäcks sör- och mellangårdar i samband med laga skifte 1868 (Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-153), ett år efter branden som rapporterades i Aftonbladet 1867. ”Göteborg den 28 Jan. I går kl. 1/2 4 på morgonen yppade sig eld i…

Läs mer

Mord vid Kallebäcks källa

”Götheborg d. 21 Juli. Natten d. 20:ed:s har vid en under arbete varande byggnad vid Gustafskälla i Kallebäck föröfvats mord å kringvandrande skärsliparen Per Isaksson Dristig, från Lindholmen å Hisingön. Såsom i mordet delaktige hafva af kronolänsmannen hr P.E. Jansson…

Läs mer