Delsjöområdets historia

Kategori: Hotade miljöer


Rädda kulturmiljön vid Stora Torp!

De gamla stallarna vid Stora Torp hotas nu av rivning! Idrotts och föreningsförvaltningen har ansökt om att få riva stallarna och avhysa ridklubben. Stallet är en mycket viktig del av kulturmiljön invid Stora Torp, den vackraste av alla entréer till…

Läs mer

Framtiden för området vid Stora Torp

Ödet för området där TV-huset låg är ännu inte avgjort. Hela planprocessen håller på att göras om. Vid ett möte den 6:e september berättades det att en ny utställning kommer under slutet av året. Det stora och höga östra kvarteret…

Läs mer

Växthusen vid Lilla Torp är nu borta

Det är en sorglig vy som möter oss numera vid Lilla Torp, alla de gamla växthusen är borta, endast grundmurarna återstår. En vacker och viktig del av områdets historia är därmed försvunnen.

Läs mer

Lilla Torps växthus rivs

Försöken att rädda växthusen vid Lilla Torp verkar ha misslyckats. Nu pågår rivningen av den gamla trädgårdsanläggningen för fullt. Det är trist att se, det är många värden som går förlorade när växthusen försvinner. Några av byggnaderna uppfördes redan under…

Läs mer