Delsjöområdets historia

Kategori: Hotade miljöer


Fröjas altare

I närheten av Kvarnfallsvägen i Partille finns en liten höjd som faktiskt utgör en utlöpare av Delsjö- Kåsjöområdet. Där har nu skogsmaskiner arbetat för att förbereda inför ny bebyggelse som varit planerad länge, planen är att uppföra 34 småhus i…

Läs mer

Utbyggnad av kontor, hästhagar och tennisanläggning vid Lilla Torp

Hösten 2011 revs de gamla växthusen vid Lilla Torp snabbt och ”tyst”, nu har en plan upprättats för att bygga ut bland annat tennisanläggningen och nya hästhagar för polisens rytteri. I planbeskrivningen skrivs följande: ”Detaljplanen medger uppförande av 4 tennisbanor;…

Läs mer

Bengtstorpet utan arrendator

Nu har arrendatorn av Bengtstorpet gett upp, det var utsiktslöst att fortsätta så staden har nu åter tagit kontrollen över torpet. Allt som förre arrendatorn Mats Eriksson byggt upp i form av plank och tillbyggnader har nu rivits och bara…

Läs mer

Stora Torp 1815 idag och 20xx?

Idag kan vi se Stora Torp omgivet av stora öppna ytor, ungefär som det var när jordbruket var i drift på gården. Tänk om det skulle gå att bevara öppenheten och ordna en vacker entré till Delsjöområdet. Stora Torp är…

Läs mer

Förändringar vid Bengtstorpet

Flera gånger tidigare har jag skrivit om Bengtstorpet och problemen med vandalisering och förfall. Senast i höstas hade tidningen Öster en artikel om problemen med torpet. Nu har dock något hänt! Det kan ibland gå månader mellan gångerna jag passerar…

Läs mer