Delsjöområdets historia

Kategori: Hotade miljöer


Fastighetskontoret vill inte skydda Delsjöområdet – snarare bebygga

Fastighetsnämnden skall sammanträda på måndag och inför detta möte har fastighetsdirektör Martin Öbo tillsammans med avdelningschefen för den strategiska avdelningen, Karin Frykberg skrivit ett tjänsteutlåtande med diarienummer 5593/18, angående byggnadsnämndens prioriteringslista för skydd av natur, kultur och friluftsliv. Fastighetskontorets tjänsteutlåtande är…

Läs mer

Finngösaravinen i valet 2018

Under rubriken ”Valfrågan som aldrig verkar dö” skrev GP om Finngösaravinen och planerna på en väg genom området. Ravinen utgjorde förr en gräns mellan den odlade marken kring Ugglum samt Puketorp och utmarkerna kring Kåsjön och Delsjöarna. Det har varit…

Läs mer

Protestlista mot bygget vid Härlanda tjärn

Sedan Kommunstyrelsen i Göteborg den 23 maj valt att inte lyssna på några invändningar och beslutat att rekommendera Kommunfullmäktige att godkänna planen att bygga vid Härlanda tjärn har det nu skapats en protestlista. Skriv gärna på och sprid den till…

Läs mer

Delsjöområdets gränser beslutades 1970

Kommunalrådet Torsten Henrikson skrev 1970 ”Jag vill betona att avsikten är att gränserna för de båda delområdena skall fastslås med samma giltighet som för reservatet i övrigt. Ej under några förhållanden får sålunda något intrång av bostadsbebyggelse o dyl tolereras”.

Läs mer

Delsjöområdet ”naggas i kanterna”

I en artikel i Göteborgs Tidningen 1944 förnekades att det fanns planer på höghusbebyggelse i Delsjöområdet och att en planerad folkhögskola på åsen mellan Delsjöarna, alltså mitt i området, nog skulle kunna avstyras. Men som vi idag vet har detta…

Läs mer