Delsjöområdets historia

Kategori: Forskning


Kolmaden & Lyckan – Poängpromenad & fika

I söndags, 8 mars, besöktes torpen Kolmaden och Lyckan. Anledningen var att samla bilder inför det pågående projektet med uppföljaren till ”Upptäck Skatås”. Det är ett oavlönat fritidsprojekt så det får ta sin tid men nu börjar allt fler delar…

Läs mer

Områden med skogskänsla och gammal skog

I juni 2016 avslutades ett större LONA (Lokala naturvårdssatsningen) projekt av GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND kring den s.k. Delsjön-Härskogenkilen. Projektet har resulterat i flera rapporter. En av dessa är en undersökning av områden med skogskänsla och gammal skog. (Läs hela rapporten via…

Läs mer

Referenser och källor är viktiga

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur brandförsäkring över Kärralunds gård 1801 Den 8:e november förra året skrev jag ett inlägg och berättade om Sören Skarbacks reaktion på ett par rader som länge funnits på denna webbplats kring gården Kärralund. Jag…

Läs mer

Herrgårdar kring Delsjöområdet

Kring Delsjöområdet låg flera större gårdar, varav några ännu är delvis bevarade, men var dessa ”herrgårdar”? I Svenska Akademiens ordbok beskrivs ordet ”herrgård” enligt följande: ”(större) jordegendom med förnämligare (slottsliknande) manbyggnad som äges l. bebos av ståndsperson; landtgods, herregods, herresäte;…

Läs mer

Delsjöområdet som forskningsobjekt

Delsjöområdet samt Änggårdsbergen med Sandsjöbacka ingår sedan en tid i ett mindre forskningsprojekt som jag driver för att försöka klarlägga hur dessa ”gröna kilar” skapats och förvaltats under 1900-talet. Idag kom det glädjande beskedet att jag kommer att kunna lägga…

Läs mer