Delsjöområdets historia

Kategori: Fornlämning


Lågvatten i Delsjön vid fornlämning 48:1

Vattennivåerna i Delsjöarna är just nu låga, det händer periodvis när det tappas av mer vatten än vad som kommer in från Göta älv, eller när införseln av någon anledning stängs av. Under söndagens besök vid Edsviken mellan Stora och…

Läs mer

Fornlämning Göteborg 45 & 46

Det har inte genomförts många arkeologiska undersökningar i Delsjöområdet, men när en ny gångväg skulle byggas 1982 utmed den norra stranden av Stora Delsjön var det nödvändigt att undersöka ur den skulle påverka fornlämningarna Göteborg 45 & 46. Det området…

Läs mer

Fornlämning Göteborg 49:1, 50:1 och 51:1

Idag finns inte någon skillnad i nivå mellan Stora och Lilla Delsjön. Före människans reglering av sjöarna inleddes under 1700-talet var det ganska stor skillnad mellan sjöarna och Lilla Delsjöns yta låg flera meter högre än Stora Delsjöns. Vattnet mellan…

Läs mer

Färgeåsens åkerlämningar

Vet du var Färgeåsen ligger? Troligen inte! Det är den ås som ligger mellan dagens Delsjökoloni och Kamratgården. På Färgeåsens östra sluttningar (alltså närmast Delsjökolonin) finns flera röjningsrösen som kan vara rester av förhistoriskt odlingslandskap. Där finns också mer sentida…

Läs mer

Fornlämning Råda 2:1

Strax söder om Lilla Delsjön finns fornlämningen Råda 2:1. Lämningen bedöms i fornminnesregistret som något osäker men intressant. ”Stensättningsliknande lämning, 2 m diam och 0,2 m h. av 0,2-0,3 m st stenar. Utrasad. Övertorvad och bevuxen med gräs. På hällkrönet…

Läs mer