Delsjöområdets historia

Kategori: Ett ögonblick


Kraftledningen går under jord

Ett stort dike grävs sedan en tid rakt genom Björkekärr och en bit ut i skogen nära torpet Korpås. I diket kommer den stora kraftledningen att placeras för att öppna upp för ett stort byggprojekt vid Torpagatan och kanske på…

Läs mer

PEAB etablerar sig vid f.d. Radio- och TV-hustomten

Under den gångna veckan har ännu ett byggbolag, PEAB, anlänt och uppfört sitt högkvarter inför de kommande årens byggaktivitet. Det är intressant att notera att gång- och cykelbanan utmed Delsjövägen bara för någon månad sedan fick ny beläggning, nu grävs…

Läs mer

NCC i arbete på f.d. Radio- och TV-hustomten

En barriär av stålbalkar har drivits ned längs med allén invid Stora Torp och schacken blir allt djupare. Några mindre träd i kanten av området har fällts under de senaste dagarna. Tre grävmaskiner var idag i arbete i området. Det…

Läs mer

Höstbilder

Även om det är sommarvarmt mitt på dagen så märks det ändå att det är september, det blir gult i lövverket och under tidig förmiddag ligger dimma över mossarna och fuktiga spindelväv mellan trädens grenar.

Läs mer

Brinner det i Skatås?

Det är torrt i markerna just nu och när man då ser ett antal brandbilar uppställda i Skatås kan det värsta befaras. Men idag var det inte någon brand. Det var brandkåren som var ute och motionerade! Bilarna står dock…

Läs mer