Kategori: Björkekärr


Linje 5 vid Smörslottet

Den 27:e augusti skrev jag om arbetet som då inletts vid det gamla Smörslottet – nuvarande Östra Sjukhuset – inför linje 5:s nya sträckning. På söndag morgon den 9:e december var det dags för vagnarna att börja rulla. Jag tog…

Läs mer

Rövarhistorier från Fräntorp

Idag skall vi bege oss utanför det som idag är Delsjöområdet och besöka den så kallade Fräntorpsgrottan. Ända fram till 1950-talet var detta en del av den gamla utmarken och bara sparsamt bebyggd. Idag har det vuxit upp stora bostadsområden…

Läs mer

Linje 5 når snart Smörslottet

Vid både Munkebäckstorget och spårvagnsslingan vid Östra sjukhuset pågår nu ett omfattande ombyggnadsarbete. Den så kallade Munkebäckslänken skall byggas så att linje 5 kan gå hela vägen upp till Östra sjukhuset. Redan på 1960-talet när Östra sjukhuset började planeras tänkte…

Läs mer