Kategori: Björkekärr


Tre kor betade vid Smörslottet

I tidningen ”Bygge och Bostad” berättades 1962 om det gamla torpet Smörslottet (Intagan) och reportern gjorde ett besök i stugan och talade med paret Erlandsson som var de sista som arrenderade torpet. Än idag har området – Östra Sjukhuset –…

Läs mer

Radhusbygget vid Torpagatan

Ännu har inte det stora bygget uppe på höjden ovanför Torpagatan startat, men radhusen och kedjehusen har börjat att byggas. Det är Egnahemsbolaget som har hand om denna etapp av utbyggnaden av bostäder vid Torpagatan.

Läs mer

Tillfälliga bostäder vid ”Björkekärrsplan”

Nu börjar oron i omvärlden märkas även i kanten av Delsjöområdet när det nu finns en plan för tillfälliga bostäder (max 10 år sägs det) för flyktingar som skall byggas på fotbollsplanen invid arbetarhuset Björkekärr och den något modernare scoutstugan,…

Läs mer

Spårvägen till Smörslottet

Bilden ovan visar vändslingan vid Vidkärr (nära nuvarande Kaggeledstorget)  1949, strax efter att spårvagnstrafiken dit startat. Foto: Göteborgs Spårvägar. Den 15 november förra året berättade jag om den första stadsplanen för Björkekärr 1948. Idag handlar söndagsläsningen om kollektivtrafiken till området…

Läs mer

Björkekärr och Jubileumssatsningen

Björkekärr berör jag ibland här på Delsjöområdets historia eftersom området fram till 1950-talet var en del av den gamla utmarken. Stadsdelen anlades under slutet av 1950-talet och sedan fortsatte byggverksamheten en bit in på 1960-talet. När Östra sjukhuset uppfördes tillkom…

Läs mer