Kategori: Advent 2013


Korsningen: Skålmekärrsvägen / Härlanda skogsväg

Där Härlanda skogsväg möter Skålmekärrsvägen står en sten rest, den brukar tjäna som mötespunkt för många som skall ut och motionera i området. Det är nog få som känner till varför stenen står där! Under åren efter första världskriget rådde…

Läs mer

Gårda sand

På kartor över Delsjöområdet från 1700-talets början finns ett område markerat med namnet Gårda sand. Kartorna är ganska översiktliga men det framgår ändå att det är trakten av Delsjöbadet och torpet Lyckan som avses. Mellan Delsjöbadet och parkeringsplatsen finns tydliga…

Läs mer

Ormslätt

Idag är det första december och dessutom första advent! Varje dag fram till och med julafton kommer det att pågå en enklare ”lucköppning” på delsjoomradet.se. Varje morgon presenteras en plats, person eller händelse i Delsjöområdet. Bakom några av luckorna väntar…

Läs mer