Kategori: Advent 2013


Kallebäcks Mellangård

När Kallebäcks by skiftades åren 1832 till 1833 medförde det att några av gårdarna måste flyttas ut från byn. En av gårdarna som utgjorde Kallebäcks Mellangård fick sin nya tomt vid landsvägen intill åkrar och betesmarker vid Heden. Bonden som…

Läs mer

Lucia förr i tiden

Tyvärr finns det inte några berättelser om hur ett eventuellt luciafirande kunde ha gått till bland gårdar och torp i Delsjöområdet så vi får vända oss till hur det ”oftast” var i Sverige under 1800-talet. Det vi idag är vana…

Läs mer

Kålltorps åsen

Ovanför Kålltorps gård höjer sig ett ganska betydande berg varifrån man har god utsikt västerut. Det är inte märkligt att detta berg fått namnet ”Kålltorps åsen”. Namnet finns med på lagaskiftes kartan över Delsjöområdet (Örgryte nr 85).

Läs mer

Kjellgrens berg

Nära tomten där torpet Kleven låg finns ett märkligt format berg, eller snarare en klippa, som under lång tid bar namnet Kjellgrens berg. Namnet finns bland annat med i syneprotokoll från Häradsrättens vandringar i området när Stora Torps ägare begärde…

Läs mer

Finkhålet och Finkbäcken

”Finkhålet och bäckens hela dalgång är den mest förtjusande idyll, helst sommartid, en lust för öga och öra, det senare så till vida att fåglarna sköta stämmorna och bäckens sorl och sommarvindens sus i träden accompagnementet till naturens höga visa….

Läs mer