Kategori: Advent 2013


Älgs grotta i Bjelkes dal

Under början av 1900-talet nedtecknade Erik Bergendahl en del sägner från Partille, rövarna i Bjelkes dal var en av dessa berättelser: ”I en svårtillgänglig trakt söder om Partille samhälle, ett stycke väster om Prästtjärn, ligger mellan bergen en sumpig dalgång…

Läs mer

En spökhistoria från Smörslätten

Örgryteskildraren Stenström fick på 1920-talet höra en spökhistoria berättad av en invånare i Torpa by. Händelserna lär h utspelats en månljus kväll på förvåren år 1853 då ”Hanse Johanna” stått ute på sin farstu. Hon hade då hört vagnar skramla…

Läs mer

Blå Tornet på Korpberget

Under 1800-talet skapades en engelsk park kring Stora Torp, i en sådan skall det finnas ”sevärdheter”, det kan vara grottor, tempel eller utsiktstorn. På Stora Torp nöjde man sig med att bygga ett torn, Blå Tornet på toppen av Korpberget…

Läs mer

Här ligger en hund begraven

I gårdagens lucka besökte vi Kolmaden, vi skall idag hålla oss kvar i samma trakt och titta på den hundgrav som finns strax utanför Kolmadens tomt. Nära utslagsplatsen till hål nummer fyra, alldeles i skogsbrynet, står en rest sten. Den…

Läs mer

Johannes på Kolmaden

Kolmaden genomgick en totalrenovering och ombyggnad under början av 1820-talet. När det nya boningshuset stod klart år 1821 flyttade torparen Johannes Nilsson och hans hustru Johanna Larsdotter in. Johannes hade tidigare varit dräng på Lilla Torps gård och Johanna hade…

Läs mer